Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Pravidla privatizace nejsou v rozporu se zákonem

Po 23.02.2015 22:52

Sociální demokracie opakovaně kritizovala pozastavení privatizace, protože poškozuje občany města Brna. Nyní se ukazuje, že pozastavení z důvodu nesouladu se zákonem, čímž argumentuje koalice, je zbytečné.

Důvody pozastavení privatizace nebyly dosud přiznány

V prosinci 2014 byla privatizace potichu pozastavena bez sdělení důvodu, první usnesení rady přišlo až v půlce ledna. Představitelé koalice o důvodech kličkují, nejsou schopni je pojmenovat, a stále opakují naučenou větu o údajném porušování zákona. Z kusých vyjádření se nakonec zdá, že na vině by měl být občanský zákoník, a použitá cena.

Je s podivem, že všichni lídři koalice včetně Ing. Liptákové pravidla dříve používali (NOZ platí od 1. 1. 2014), ale až v prosinci došlo k názorovému veletoči. Při schválení v roce 2007 bylo i 6 současných koaličních zastupitelů, včetně náměstka Andera.

Pravidla nejsou v rozporu s NOZ, ale v souladu

Pravidla privatizace, platná a používaná od roku 2007, jsou v souladu s tzv. Novým občasným zákoníkem platným od roku 2014. Tvrdí to člen někdejšího řídícího výboru Ministerstva spravedlnosti k občanskému zákoníku a člen rekodifikační komise prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., brněnský advokát.

V materiálu adresovaném členům ZMB, radě města Brna, primátorovi a starostům, reaguje na mediální vystoupení náměstkyně Liptákové.

Ve svém dopise konstatuje, že v občanském zákoníku je kromě ceny obvyklé i cena mimořádná, která se uplatňuje při tvorbě a používání pravidel prodeje domů a bytů. Cena obvyklá (tržní) se nepoužívá, protože se nejedná o běžné tržní realitní obchody.

Použití mimořádné ceny umožňují zvláštní poměry (§ 492 odst. 2 o.z.), které v tomto případě spočívají v tom, že veřejnoprávní korporace (město) je tvořeno osobami, tedy občany města Brna. V případě privatizace tak město prodává domy a byty „samo sobě”, tedy „kupující tvoří prodávajícího“, což je odůvodnění zmíněného zvláštního poměru (Liptáková naopak tvrdí, že prodejem nájemníkům město poškozuje ostatní obyvatele Brna). Zároveň tím město Brno plní své veřejnoprávní poslání péče o potřeby svých občanů, včetně bytových, což je ve veřejném zájmu. S mimořádnou cenou počítá i zákon o oceňování majetku a zákon o obcích, oba jsou ve shodě s občanským zákoníkem.

Město při prodeji vlastnímu společenství občanů a s přihlédnutím ke zvláštním poměrům jedná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), se zákonem č. 128/2000 Sb. (o obcích), a se zákonem č. 157/1997 Sb. (o oceňování majetku). Jedná v souladu s příkazem péče řádného hospodáře, protože neporušuje zákony. ZMB naopak nesmí jednat proti společenství občanů, jež sami město tvoří.

Pochyby mohly být vyvráceny hned a bez nákladů

Koalice mohla v prosinci otevřít veřejnou debatu a ušetřit 430.000 Kč za pražský právní posudek. V Brně je odborníků na právo jistě dostatek, tedy argument o nezákonnosti pravidel už mohl být vyvrácen dávno. Místo toho čeká zastupitelstvo na dubnovou informativní správu, nad kterou bude koalice dále přemýšlet, a řešení je v nedohlednu. Nikdo netuší, jak dlouho budou účastníci privatizace v nejistotě, a platit k nájmu i své hypotéky.

 

Bc. Jindřich Zechmeister

zastupitel ZMČ Brno-střed