Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Příběh atletické haly aneb potřebujeme další Jaltu?

Po 30.01.2017 14:10

Jedním ze zatím nesplněných cílů současného vedení města je vznik nové atletické haly v blízkosti bohunického kampusu. Chybí však asi to nejdůležitější – pozemky, na kterých by měla hala stát. Brno je chce vyměnit za jiný svůj majetek. Zbytečně ale tahá za kratší provaz.

Nová atletická hala pro cca 2 000 diváků má za necelou půl miliardu korun vyrůst na pozemcích patřících společnosti CD XXI. Plocha o celkové výměře 16 605 m2 má dle znaleckého posudku hodnotu 79 704 000 Kč (tj. 4 800 Kč/m2). Podle už nachystané směnné smlouvy, o které budou v úterý hlasovat brněnští zastupitelé, nezaplatí Brno za tyto pozemky penězi, ale pozemky a nemovitostmi v odhadní ceně 85 159 537 Kč. Rozdíl mezi odhady CD XXI doplatí. Projednávaný materiál naleznete zde: goo.gl/o62OjI

Co je tedy špatně?
Směnná smlouva není pro město Brno výhodná. Běžně se pozemky vykupují za dojednanou cenu, opírající se o znalecké posudky. Směna tak rozsáhlého majetku je nestandardní a nutně budí pochybnosti podobně jako u deset let staré kauzy Jalta. Argumentace, proč vedení města souhlasilo s nestandardním postupem a předkládá zastupitelstvu pro město principiálně nevýhodnou smlouvu, v materiálu prakticky chybí.

Pozemky vlastněné CD XXI jsou určené územním plánem pro sportovní infrastrukturu. Nejsou tak snadno prodejné někomu jinému, než městu, kraji nebo státu. CD XXI reálně nemohlo při vyjednávání vytvořit takový tlak, že by Brno muselo ustoupit z výkupu za peníze.

Například v případě nabytí domu Leitnerova 7 a pozemků v Bystrci a Starém Lískovci společnost CD XXI funguje jako prostředník, získané majetky by okamžitě prodala dalším subjektům.

Hodnota majetku, kterým má město Brno zaplatit za pozemky pro atletickou halu, nešla stanovit jinak, než teoreticky – cenovým odhadem. Pokud by se tyto majetky nezapojily do směny a obchodovaly se samostatně, většinou v soutěžích, město by pravděpodobně utržilo mnohem víc peněz, než je uvedeno ve znaleckých posudcích.

Podobnost s Jaltou čistě náhodná?
Celé to připomíná už výše zmíněnou kauzu Jalta. Za Palác Jalta tehdy město jeho majiteli také nabídlo svůj majetek. Jalta byla odhadována na 78 milionů, majetek města pak na 96 milionů, rozdíl mezi částkami také tehdejší vlastník Jalty ochotně zaplatil. Přesto se celá transakce stala kauzou, která v médiích rezonuje dodnes. Především nikdy nebyly vyvráceny pochybnosti, že se město nechalo vtlačit do nevýhodných podmínek a skutečná hodnota lukrativního majetku, kterým město platilo, byla mnohem větší. Pokud by se jednotlivé nemovitosti rozprodaly v soutěžích, získalo by město pravděpodobně více, než bylo odhadnuto ve znaleckých posudcích. Tehdejší vlastník Jalty fungoval jako prostředník, přes kterého byly původně městské nemovitosti prodány dalším subjektům. Současné dění kolem pozemků pro atletickou halu tak tuto kauzu víc než připomíná.

 

Přehled majetku figurujícího v popisovaných směnách

Pozemky za kampusem v Bohunicích v odhadní hodnotě 79 704 000 Kč chce Brno vyměnit za:

pozemky v lokalitě Masná/Zderadova v odhadní hodnotě 11 135 000 Kč,

pozemky v Králově Poli za Kauflandem v odhadní hodnotě 49 200 000 Kč,

dům Leitnerova 7 v odhadní hodnotě 12 200 000 Kč,

pozemky pod Albertem v Bystrci v odhadní hodnotě 5 186 691 Kč,

pozemky pod Albertem ve St. Lískovci v odhadní hodnotě 7 437 846 Kč,

celkem 85 159 537 Kč.

Rozdíl v odhadních cenách ve výši 5 455 537 Kč má být společností CD XXI doplacen.

 

Palác Jalta, Dominikánské nám. 2, v odhadní hodnotě 78 100 000 Kč město Brno vyměnilo za:

dům Masarykova 1/Jánská 2 v odhadní hodnotě 28 700 000 Kč,

dům Masarykova 9 v odhadní hodnotě 26 000 000 Kč,

dům Černopolní 37b v odhadní hodnotě 2 600 000 Kč,

pozemky na ul. Neumannova v Pisárkách v odhadní hodnotě 22 198 000 Kč,

pozemky na ul. Bohuslava Martinů v Pisárkách v odhadní hodnotě 17 011 800 Kč,

celkem 96 509 200 Kč.

 

Ing. Oliver Pospíšil
předseda
ČSSD Brno-město