Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Problematická směrnice o veřejných zakázkách

St 06.04.2016 21:34

V této tiskové zprávě bych Vás chtěl informovat o problému, který se ukázal při jednání na posledním zastupitelstvu Brno-střed. Na otázky opozičních zastupitelů, proč se porušil slib vedení radnice a vedoucího odboru investičního a správy bytových domů pana Liškutina s tím, že plnění investičních akcí bude na konci roku 2015 nejméně 85% a bylo jen něco přes 40%, jsme se se dozvěděli takřka neuvěřitelnou věc. Směrnice platící od října 2015 týkající se soutěžení veřejných zakázek, je prý natolik striktní a ztěžující, že generuje kvůli administrativní náročností velká zpoždění a proto bylo plnění tak nízké.

Pan vedoucí tak vlastně řekl, že systém, který radnice chtěla a nakonec uvedla v život a on při jeho vytváření také působil, je tak administrativně náročný, že neumožňuje bezproblémová plnění dle odsouhlaseného plánu investic. Všechny odsouhlasené nerealizované investiční akce se tak přesouvají do roku 2016. Navíc se často stává, že se do soutěže přihlašují i firmy, které doposud nemají žádné zkušenosti s prací pro Brno-střed a výrazně „podstřelují“ finální částky na realizaci zakázky. Vzhledem k tomu, že stále ještě není v platnosti nový zákon o veřejných zakázkách, kde bude umožněno, aby jediným a rozhodujícím kritériem pro získání zakázky již nebyla jen cena, je nasnadě, že nedochází jen ke zpožďování realizovaných akcí, ale k dalším potížím i při jejich realizaci jako jsme tomu svědky například u rekonstrukce zastávky - (architektonické rarity) na Obilním trhu.

Pan místostarosta Švachula, který má svěřenou právě gesci investic argumentoval tím, že čekáme právě na tento zákon a do té doby se s tím nedá nic dělat. Je však možné, že mezitím uběhne ještě řada měsíců a plánované investice na rok 2016 budou mít také velká zpoždění. Není v zájmu nikoho, tím méně občanů Brno-střed, aby nadále tyto problémy přetrvávaly. Doufám, že odpovědní lidé svůj přístup i směrnici změní ještě dříve, než vstoupí v platnost nový zákon!

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed