Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Projekty v sociální oblasti Jihomoravského kraje

Út 07.06.2016 12:10

1. Individuální projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK“.

 

JMK získal na realizaci projektu 260 mil. Kč (5% spoluúčast na financování ve výši 13 mil. Kč) v rámci operačního programu (OP) Zaměstnanost. Realizace  1.4.2016 – 30.4.2019. Projekt je zaměřen na finanční zajištění poskytovaných vybraných služeb sociální prevence (intervenční centrum, sociálně-terapeutické dílny, domy na ½ cesty, azylové domy) a zachování stávající sítě poskytovaných služeb, s důrazem pomoci sociálně vyloučeným osobám se plně zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Průběžně probíhají veřejné zakázky na výběr poskytovatelů, následně podpisy smluv s poskytovateli  a od 1.7. – 1.9. bude zahájeno čerpání finančních prostředků.

 

2. Individuální projekt „Podpora sociálně-právní ochrany na KrÚ II.“, v rámci OP Zaměstnanost.
JMK podal žádost o čerpání finančních prostředků ve výši  cca 8 mil. Kč (5% spoluúčast JMK ve výši cca 400 tis. Kč). Obsahově je projekt zaměřen na rozvoj a rozšiřování systémů kvality v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v JMK (formou vzdělávání, supervizí, metodické podpory atd. v JMK). Projekt předpokládá posílení personálního zabezpečení Odboru sociálních věcí KrÚ o 3 pracovníky po dobu realizace projektu (2 sociální pracovníci, psycholog).  Doba realizace 7/2016 – 6/2019.

3. Individuální projekt „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“.

    MPSV realizuje v období 1/2016 – 6/2019 uvedený projekt, který je financován z OP Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na posílení kapacity orgánů sociálně-právní ochrany dětí v oblasti vytvoření sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny. JMK je jedním z pilotních pracovišť v projektu. Uzavřením společného Memoranda se JMK připojí k realizaci. Veškeré aktivity jsou hrazeny z rozpočtu projektu (MPSV).

 

 

Mgr. Marek Šlapal

náměstek hejtmana