Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Projekty v sociální oblasti JMK

Po 02.02.2015 11:26

Tisková zpráva

1. Gerontologická a organizační supervize II. (GOS)
Projekt „Gerontologická a organizační supervize II – odborná podpora a organizační supervize v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením zřizovaných Jihomoravským krajem“ navazuje na úspěšný projekt „Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem“, který realizuje odbor sociálních věcí již od roku 2010. Hlavním cílem je zvýšení kvality poskytovaných služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji v souladu s kritérii kvality dlouhodobé péče a kritérii kvality České alzheimerovské společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specializovanou odbornou činnost, navázali jsme spolupráci se specializovanými odbornými organizacemi, které mají s danou problematikou zkušenosti a které již v období 2010 - 2014 projekt v Jihomoravském kraji realizovaly. Jedná se o:

• Univerzitu Karlovu v Praze, Fakultu humanitních studií, zastoupenou Doc. PhDr. Ladislavem Benyovszkým, CSc., děkanem a jejím Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče, zastoupeným Mgr. Danou Hradcovou,

• Gerontologické centrum a Českou gerontologickou a geriatrickou společnost ČLS JEP, zastoupenou Doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D., ředitelkou Gerontologického centra
a místopředsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP,

• Českou alzheimerovskou společnost, o.p.s., zastoupenou Mgr. Martinou Mátlovou, ředitelkou České alzheimerovské společnosti.

Nejcennějším výsledkem společné práce jsou změny, které pracovníci pozorují či přímo slýchají od uživatelů služeb nebo jejich rodin. Pracovníci zmiňují, že změny v prostředí a v přístupu, které na základě vzdělávání v projektu a při přípravě k certifikaci Vážka zavedli, docílili. Lepší komunikace s uživateli, zlepšení jejich zdravotního stavu a chování – jsou klidnější

V roce 2015 bude významnou aktivitou podpora vztahové péče s využitím programu Bon appetit – radost z jídla v dlouhodobé péči. Hlavní pozornost bude věnována podpoře pracovníků a klientů z domovů pro osoby se zdravotním postižením. V programu je aktivně zapojeno 19 zařízení. Dále budou pokračovat programy taneční terapie a dramaterapie. Nově bude součástí projektu i podpora rozvoje manažerských dovedností na pozicích vedoucích služby, úseků, oddělení, týmů. Cílem této aktivity je poskytnout pracovníkům potřebnou podporu a zaslouženou péči. Ve vybraných zařízeních bude podpora směřovat k vedení případu na interprofesionální spolupráci v dlouhodobé péči a také ke spolupráci s rodinou uživatelů. Součástí projektu bude profesní vzdělávání a výměna zkušeností vedoucích zdravotní péče v domovech pro seniory (DS), domovech se zvláštním režimem (DZR) a domovech pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) zaměřená na konkrétní témata z oblasti dlouhodobé péče a paliativní péče.

Celkové náklady projektu jsou 1.3 mil. Kč

2. Dotace na projekt „Vzdělávání seniorů jako součástí sociálních služeb JMK“
Rada JMK schválila 150 tisíc ve prospěch Masarykovy Univerzity na 6 vzdělávacích kurzů pro seniory – uživatele pobytových sociálních služeb v příspěvkových organizacích zřízených Jihomoravským krajem


3. Pokračování projektu sociální automobily
Ve spolupráci s firmou Compact byl dne 28.1.2015 předán sociální automobil p.o. Zámeček Střelice nový devítimístný sociální automobil značky Renault Master, který bude sloužit k přepravě uživatelů v rámci integračního procesu. Příspěvek JMK 200 000,-Kč.
Dne 30.1.2015 byl předán občanskému sdružení Dotyk II. sociální automobil, na který Jihomoravský kraj přispěl 100 000,-Kč. DOTYK II, o.p.s., pomáhá dětem s poruchami autistického spektra a lidem s chronickým duševním onemocněním schizofrenií.
Jedná se o projekt ojedinělé spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Jihomoravský kraj střídavě přispívá svým příspěvkovým organizacím a neziskovému sektoru.

V Brně dne 2. února 2015

Mgr. Marek Šlapal
náměstek hejtmana JMK v sociálních věci a zdravotnictví