Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


První centrum duševního zdraví v Jihomoravském kraji

Po 22.02.2016 16:31

Jihomoravský kraj přistupuje k realizaci koncepce péče o duševní zdraví podle principu uměřenosti (pouze to, co je skutečně potřeba a co může fungovat) a společně s MZČR bude realizovat pilotní Centrum duševního zdraví.

Vznikne ve spolupráci Psychiatrické kliniky FN Brno-Bohunice a Sdružení Práh. V pilotním projektu dojde k ověření funkčnosti společného multidisciplinárního týmu složeného z psychiatra, psychiatrických sester, sociálních pracovníků a peer pracovníka, který bude poskytovat služby v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním. Postupně budeme zapojovat policii a záchranné složky. Duševně nemocní budou dostávat průběžnou podporu a budou mít zajištěnu sociální a lékařskou rehabilitaci po propuštění z lůžkového oddělení. Duševně nemocní, kteří doposud nebyli hospitalizovaní, dostanou ve spolupráci s ambulantními lékaři podporu od sociálních služeb. Cílem je zvýšení bezpečí všech aktérů systému včetně pacientů a finanční úspora z předpokládaného poklesu počtu hospitalizací. Financování sociální podpory jsme již zajistili z úrovně Jihomoravského kraje nastavením funkční sítě sociálních služeb. Udržitelnost je tak garantovaná i po skončení podpory z Ministerstva zdravotnictví, která bude sloužit pouze k nastavení a vyladění systému.

Od května 2015 působila v JMK pracovní skupina. Výsledkem jejího snažení je vytvoření koncepce služeb pro osoby s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji.  Pracovní skupiny se účastnili náměstek hejtmana JMK, zástupci MZČR, ředitel psychiatrické nemocnice Brno, přednosta psychiatrické kliniky FN Brno-Bohunice, zástupci zdravotních pojišťoven, vedoucí odboru sociálního i zdravotnického JMK, ambulantní psychiatři a zástupci největšího poskytovatele sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním Sdružení Práh.

Pracovní skupina analyzovala stávající sociální služby, potřeby ambulantních psychiatrů, popsala stávající akutní péči a zjišťovala strukturu pacientů pobytových zdravotnických služeb. Pracovní skupina navrhla Memorandum ke Koncepci péče o duševně nemocné v Jihomoravském kraji, které již schválila Rada JMK 11.2.2016.

Počet obyvatel JMK cca  1 200 000.

Počet hospitalizovaných v JMK 1 884 pacientů. 

Počet léčených osob v JMK v roce 2013 diagnóza schizofrenie 6161 + afektivní poruchy 12 199.  Celkem 18 360 pacientů.

Počet lidí s duševním onemocněním vyžadující komplexní péči v JMK  6 740 pacientů.

Mgr. Marek Šlapal
náměstek hejtmana

 

 

Přílohy / dokumenty:

ico-docx Memorandum ke Koncepci péče o duševně nemocné v.docx [DOCX, 15 kB]