Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Rating města Brna je pozitivní a stabilní.

St 09.06.2010 00:00

Potvrdilo tak svoji ekonomickou a finanční stabilitu.

Město Brno potvrdilo svoji ekonomickou a finanční stabilitu a přes současnou světovou hospodářskou krizi obdrželo opět kvalitní ratingové hodnocení.

Rating tedy spolehlivost města splácet své závazky je hodnocen jako pozitivní se stabilním výhledem.

Ratingové hodnocení si město nechává přidělit od roku 2001 (krok úzce související se založením dluhopisového programu). Hodnota ratingu má silný vliv na cenu zdrojů, které město získává na finančním trhu (dluhopisy, směnky, úvěry). Požadavek na kvalitní ratingové ohodnocení je i součástí obou smluv o poskytnutí úvěru mezi městem a Evropskou investiční bankou z roku 2005 a 2010.

?I přesto, že jsme v letošním roce přišli vlivem poklesu daňových výnosů o 750 milionů korun na investicích a výhled na příští rok se bude pohybovat kolem 800 milionů korun, pak je hodnocení obou renomovaných společností povzbudivým impulsem v rámci ekonomiky města,? uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Rok 2009

V průběhu roku 2009 bylo opětovně uskutečněno pravidelné hodnocení úvěrové spolehlivosti města Brna. Hodnocení je prováděno dvěma nezávislými renomovanými ratingovými agenturami ? Standard and Poor?s (S&P) a Moody?s Investors Service (Moodys).

Hodnocení je přidělováno na základě podrobného prověření hospodaření města, jeho finanční strategie, situace a plánů.

Aktualizace ratingu ? výsledky

Agentura Standard & Poor?s potvrdila městu Brnu A- dlouhodobý a A-2 krátkodobý kreditní rating. Výhled hodnotí jako pozitivní.

Agentura Moody?s Investors Service potvrdila městu Brnu A2 dlouhodobý a P-1 krátkodobý rating domácí a zahraniční zadluženosti. Výhled hodnotí jako stabilní.

Oproti ratingovým hodnocením z předchozího roku nedošlo k žádné změně.

 

Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna