Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Reakce Jeronýma Tejce na stanovisko Mirka Topolánka

Čt 14.01.2010 00:00

Stanovisko Mirka Topolánka k vládnímu protikorupčnímu balíčku odhaluje, že se rezervovaný postoj ODS k boji s korupcí nezměnil. "Protikorupční balíček je příliš represivní. Vidím to spíše jako strašit a škodit než pomáhat a chránit," sdělil Mirek Topolánek.

Jistě je třeba diskutovat o podmínkách, za jakých by měl fungovat institut korunního svědka a protikorupčního agenta, je však nepochybné, že s korupcí dokáží bojovat tyto instituty efektivně. A pokud budou škodit a strašit úplatné politiky a úředníky, nevidím na tom nic špatného.

 Vyjádření, že chce jít proti příčinám korupce je nejen nekonkrétní, ale až příliš připomíná plané sliby z volební kampaně 2006, kdy ODS slibovala prevenci, průhlednost a postih. Veřejnost se však nedočkala žádné činnosti vlády ODS v této oblasti.

 Od Mirka topolánka pravděpodobně nelze čekat nic jiného. Vždyť jeho vláda slibovala ve své strategii boje s korupcí mj. připravit změnu jednacího řádu, zákon o lobbingu, vytvoření specializovaného senátu u vyššího soudu. Všechny tyto úkoly nakonec sama jeho vláda zrušila.

 ČSSD i přesto, že je po celé období opoziční stranou předložila mj. zákon o lobbingu, zákon na zrušení listinných akcií na majitele (anonymního vlastnictví akciových společností) a další. Věřím, že má- li ODS, jak vyplývá ze slov jejího předsedy, zájem na tom, aby veřejné zakázky nezískávaly firmy s neprůhledným vlastnictvím, podpoří právě náš výše uvedený návrh na zrušení tzv. anonymních akcií.

 Pokud Mirek Topolánek navrhuje rozšířit pravomoci NKÚ směrem ke krajům a obcím, bude mít příležitost podpořit návrh poslance ČSSD Jaroslava Fialy a dalších, předložený již v listopadu 2009. Ten novelizuje Ústavu ČR a dává právě tuto pravomoc nově NKÚ (sněmovní tisk 960 na psp.cz). Doporučoval bych Mirku Topolánkovi, aby se více věnoval práci předsedy nejsilnější politické strany a alespoň někdy nahlédl do materiálů projednáváných v poslanecké sněmovně.

 Jeroným Tejc, místopředseda poslaneckého klubu ČSSD