Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Řečkovice se v srpnu dočkají zásadní investice, pokračuje revitalizace Palackého náměstí

tisková zpráva, úterý, 9. června 2020

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se po letech příprav dočká zásadní investice v podobě revitalizace Palackého náměstí. Jedná se o atraktivní lokalitu, která svým charakterem vybízí pro setkávání občanů. Populární je díky parčíku i strategické poloze poblíž radnice, kostela či areálu bývalého pivovaru.

Na rekonstrukci Palackého náměstí přispělo jedenácti miliony město Brno, které už na konci minulého roku upravilo silnici volně navazující na prostranství před kašnou a kostelem. Dosavadní nebezpečný přechod pro chodce byl přesunut z nechvalně známé zatáčky do napřímené přehlednější části komunikace.

„Na tyto práce navážeme letos, kdy za přibližně 15 milionů korun vybudujeme nové plochy pro pěší a nové laviček k posezení, a to při maximálním zachování stávajících stromů. Na místě současné asfaltové plochy a pískovišť vznikne navíc úplně nové dětské hřiště a v místě objektu bývalé hasičky dvacet nových parkovacích míst,“ vysvětlil Marek Viskot, starosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Projektová dokumentace vychází ze studie Atelieru zahradní a krajinářské architektury, autorů Zdenka Sendlera a Lýdie Šušlíkové. Návrh měl za cíl koncepčně zpracovat celý prostor Palackého náměstí. Jednalo se o poměrně složitý úkol, protože bylo třeba do relativně malého prostoru vměstnat několik funkcí, které by náměstí mělo plnit. Vedle funkce odpočinkové a rekreační (dětské hřiště, možnost posezení) či estetické (revitalizovaný park a parková zeleň) to byla i velice potřebná funkce tzv. dopravy v klidu čili parkování. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, který by měl být znám na přelomu června a července. Zahájení prací se předpokládá v srpnu.

„Z reakcí místních obyvatel a z veřejných diskuzí vnímám pozitivní přijetí celého projektu. Občané oceňovali například ponechání dětského hřiště na části dnešní asfaltové plochy a zároveň citlivé zasazení parkovacích míst převážně na místě bývalé hasičky. Plusové body si připsal také návrh sjednotit dlažbu na silnici vedoucí před kostelem a dlažbu nového parkoviště s cílem dodat celému prostoru jednotný ráz,“ doplnil Marek Viskot s tím, že byl především pro letní měsíce kladen důraz také na zvýšení počtu míst k posezení.

Mgr. Marek Viskot,
starosta MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora