Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Rozpočet města doznal změn. Ku prospěchu?

So 31.01.2015 17:18

Po loňských komunálních volbách má Brno nové vedení. Prvním z jeho důležitých úkolů bylo schválení návrhu rozpočtu města na rok 2015. Budou však provedené změny Brnu ku prospěchu?

Podle harmonogramu přípravy rozpočtu na rok 2015 byla v průběhu srpna až října loňského roku připravena a projednána nultá a první etapa, kterou schválilo minulé vedení města. Návrh rozpočtu byl sestaven jako vyrovnaný s prioritou snižování zadluženosti a podporou investic.  

Celkově nové vedení navýšilo provozní výdaje o necelých 50 milionů korun. V kontextu růstu celkových příjmů města oproti předchozím obdobím, poznamenaným výpadkem daňových příjmů v důsledku hospodářské krize a změny zákona o rozpočtovém určení daní, by se dalo říci, že ve finanční oblasti čekají Brno příznivější roky. Je však otázka, zda budou finanční prostředky zapojovány do navyšování kapitálových investic nebo „zkonzumovány“ v provozních výdajích.

Nové vedení avizovalo, že příliš změn dělat nechce. K úpravám rozpočtu přesto přistoupilo. Z mého pohledu patří k nejvýznamnějším navýšení běžných výdajů v oblasti kultury o necelých 30 milionů korun.

Součástí změn je i vrácení neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím města v oblasti kultury na původní výši. Mohlo by se zdát, že v objemu více než 10miliardového rozpočtu jde jen o malou částku. Je však třeba říci, že také ostatní příspěvkové organizace (např. zoo, Knihovna Jiřího Mahena či domovy pro seniory) se musely v minulých letech uskromnit.

Navrhovaná úprava rozpočtu nového vedení je tak jednoznačně nekoncepční a může znamenat jediné – budou se i do budoucna rozlišovat příspěvkové organizace podle resortu působnosti?

 

Naděžda Křemečková
členka Zastupitelstva města Brna