Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


...s Úrazovkou po Julínkovsku

Po 06.04.2009 00:00

Brněnská Úrazová nemocnice nezeje prázdnotou a není nemoderní a zastaralé pracoviště bez dostatečného materiálního vybavení.

Brněnská Úrazová nemocnice, je pro většinu lidí synonymem pro kvalitní a profesionální lékařskou péči, na jejímž konci stojí zachráněný a uzdravený pacient. Automaticky se přitom předpokládá, že lékaři využívají k výkonu své praxe moderních metod a vysoce specializovaných přístrojů k záchraně lidského života, včetně fungující spolupráce se zdravotními pojišťovnami. S koncem minulého roku, kdy v obou komorách prošel zákon o převodu Úrazovky na město Brno, včetně podpisu prezidentem republiky, se zcela záměrně využilo personální i legislativní ?zranitelnosti? Úrazové nemocnice a začalo její systematické tunelování. A protože jsem přesvědčen o tom, že tunelovat a krást se zkrátka nesluší, natož pak zneužívat informací, které člověk v určitém postavení získá, chci veřejně ukázat na ty, kteří Úrazovku do těžkostí přivedli.

  • Počátkem prosince minulého roku dochází k podepsání smlouvy o převodu 377 ks přístrojů do Fakultní nemocnice Brno (FNB), pod vedením MUDr. Romana Krause.
  • Téměř vzápětí je podepsána další smlouva ? ředitel FNB zapůjčuje Úrazové nemocnici, v níž byl také ředitelem (pověřeným z vůle ministra Julínka) do konce roku 2008 bezplatně odtamtud fakticky ?ukradené? přístroje.
  • Dne 29. 12. 2008 je podepsána další smlouva ? tentokrát nájemní. Ta už zavazuje Úrazovou nemocnici k měsíčnímu nájmu ?ukradených přístrojů? ve výši bezmála 2 mil. Kč měsíčně ? tedy k roční finanční zátěži nad rámec rozpočtu nemocnice ve výši 24 mil. Kč.
  • Nemocnici je tímto smluvním vztahem de facto odebráno 80% nejnovějších postelí ARO, JIP, řada rehabilitačních přístrojů, monitorovacích zařízení ARO, JIP apod.
  • Některé z takto odebraných přístrojů, za které se má platit těžko definovatelný nájem, nebyly nikdy pořízeny z prostředků Úrazové nemocnice. Nájemní smlouva tak zahrnuje mimo jiné i přístroje, které byly zakoupeny buď z prostředků sněmovny, města Brna či z finančních darů, které nemocnice přijala.
  • Pověřený ředitel Kraus dojednává pro Úrazovou nemocnici zcela vědomě nižší ?zálohy? na počet lůžek a zákroků. Tento krok má reálný negativní finanční dopad do dnešních dnů.
  • A jakousi poslední ranou, která měla brněnské Úrazovce zlomit vaz, bylo rozhodnutí MZ ČR ze začátku tohoto roku vyřadit Úrazovou nemocnici ze seznamu traumacenter.

Jenže očekávání totální likvidace a materiálního lapsu nemocnice se nesplnilo. Kompetentní lidé, odborníci, politici a brněnská veřejnost, včetně zástupců Jihomoravského kraje dokazují, jak pevná je lidská vůle. Jak důležité pro ně je, aby nemocnice měla svoji budoucnost ? proto je plán generálních oprav budov připravený na několik let dopředu, proto bude dle ředitele brněnské pobočky VZP J. Konopky prodloužena smlouva s VZP, která byla bývalým vedením sjednána jen do 30. června 2009, proto Úrazovka disponuje plnohodnotným týmem profesionálů.

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., senátor ČSSD