Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Sám sobě žalobcem

Po 09.05.2016 10:29

Na jednání zastupitelstva Brno-střed ve středu 4. května došlo k zvláštní situaci. Ani téměř hodinu po zahájení se ještě neodhlasoval žádný bod jednání. Někteří občané i kvůli tomu znechuceně odešli ze sálu. Nešlo o zdržení kvůli ničemu jinému než dohodě nad tím, jak postupovat ve vztahu ke spornému kroku, kdy sama radnice podala podnět na ÚOHS kvůli prošetření smlouvy na reklamu z dubna 2010 (rozhodnutí končící koalice z let 2006-2010). ÚOHS v rámci příkazu z 20. dubna 2016 vyměřil pokutu 160 tisíc korun, kterou by musela radnice do měsíce zaplatit, pokud by nebyl podán žádný opravný prostředek.

Vzhledem k tomu, že tato záležitost nebyla do té doby nikým kolektivně projednána a právě den konání zastupitelstva byl posledním dnem (což evidentně zodpovědné osoby nijak zvlášť netrápilo!) pro podání odporu k ÚOHS, tak byla opozicí deklarována snaha dohodnout se na tomto kroku tak, aby byl realizován. K tomu nakonec také došlo a opravný prostředek byl na základě rozhodnutí zastupitelstva podán. Je to tedy pro radnici poněkud schizofrenní situace. To jen ukazuje na to, že někteří koaliční představitelé (zejména pan Bartík jako uvolněný radní pro legislativu) nejsou zvyklí svá rozhodnutí obhájit před celým zastupitelstvem, jak by tomu správně mělo být. Pokutu 160 tisíc by musela zaplatit radnice – tedy de facto všichni občané Brno-střed, ti se však ničeho nedopustili a tato částka by mohla posloužit lépe jinde.

Z mého pohledu je takové jednání jen ukázkou, jak by se politika dělat neměla. Pokud došlo k porušení zákona ve volebním období 2006-2010, což je klidně možné, tak je správné takové jednání prošetřit, ale přitom se maximálně snažit s péčí řádného hospodáře eliminovat riziko vzniku škody pro celou MČ Brno-střed. Teprve výsledek opravného prostředku v řádném řízení ukáže, zda vůbec k nějakému porušení zákona došlo, protože ze strany opozice panuje pochybnost, jestli ÚOHS vůbec měl k dispozici veškeré relevantní a neselektivní podklady a stanoviska v momentě vydání příkazu.

 

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed