Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Sedmý rok projektu Gerontologická a organizační supervize

Po 18.01.2016 12:03

.

Odborná podpora v zařízeních pro seniory a osoby se zdravotním postižením pokračuje již sedmým rokem, objem financování viz tabulka.

Plán na letošní rok:

Online kurz pro rodiny, které pečují o seniory – potenciální komunikace s občany kraje na sociální síti.

Zlepšování života v domovech pro seniory a propojování s širší komunitou – setkání s rodinnými pečujícími a taneční odpoledne. Připravili jsme speciální program pro zapojení rodinných pečujících a znovu jsme zařadili taneční odpoledne.

Podpora práv osob s mentálním postižením využívajících služeb pobytových zařízení. Ve spolupráci se sdružením Rytmus a Sdružením na podporu lidí s mentálním postižením se budeme věnovat založení skupin sebeobhájců a zkvalitňování pobytových služeb s přímým zapojením samotných klientů. Zaměříme se také na přípravu zájemců z řad uživatelů služeb k veřejným vystoupením, na podporu jejich aktivní účasti v pracovních skupinách apod.

Divadelní festival souborů, jejichž členy jsou lidé s mentálním postižením. Rádi bychom tento festival otevřeli široké veřejnosti a k účasti na tomto festivalu přizvali i studenty JAMU a další profesionály i amatéry, které spojuje divadelní práce se specifickými skupinami.

Mgr. Marek Šlapal
náměstek hejtmana JMK

Přílohy / dokumenty:

ico-xlsx supervize.xlsx [XLSX, 10 kB]