Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Po 14.03.2016 12:10

Rada Jihomoravského kraje schválila jako každý rok Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Dokument vychází z potřeb obcí s rozšířenou působností a vymezuje služby, které budou podporované z veřejných rozpočtů. K žádným zásadním změnám nedochází.

Na žádost Statutárního města Brna jsme schválili vytvoření Dočasné sítě sociálních služeb. Tím umožňujeme Statutárnímu městu Brnu požádat o financování projektů z finančních prostředků Evropské unie, které jsou určeny na sociální začleňování. Protože se jedná o projekty, kde není vyžadovaná udržitelnost, Rada Jihomoravského kraje svůj souhlas podmínila tím, že Jihomoravský kraj nebude tyto aktivity finančně podporovat a nebude garantem udržitelnosti těchto projektových aktivit. Stávající poskytovatelé sociálních služeb se nemusí obávat, že by v budoucnu byly jejich služby financovány na úkor služeb zařazených do dočasné sítě.

Konkrétní strategie sociálního začleňování je zcela v kompetenci Statutárního města Brna, Jihomoravský kraj do ní nehodlá zasahovat, jsme otevřeni k metodickým konzultacím a výměně zkušeností. Statutární město Brno také ponese plnou odpovědnost za případné žádosti o udržitelnost ze strany nositelů projektu.

Mgr. Marek Šlapal
náměstek hejtmana