Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Skutečný kontrolní výbor městské části Brno-Jundrov

Po 09.03.2015 13:40

Zdeněk Koudelka - předseda MO Brno-Jundrov, zastupitel MČ Brno-Jundrov

Zastupitelé sociální demokracie v jundrovském zastupitelstvu chtějí plnit svou opoziční roli. Původně předpokládali, že budou na základě nabídky starostky Ivany Fajnorové (SZ) členy Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Brno-Jundrov. Starostka v dopise zaslané opozičním členům zastupitelstva 3. 11. 2014 uvedla: „Vážení zastupitelé, v návaznosti na výsledky voleb do jundrovského zastupitelstva a na dohodě koalice SZ a politického hnutí Jundrováci nabízíme obsazení kontrolního výboru výhradně kandidáty z řad ČSSD a ODS. Předsedu nominuje ČSSD, na dalším obsazení se, prosím, dohodněte mezi sebou. Akceptujeme jakýkoliv návrh, který na ustavující schůzi ZMČ předložíte.“ 

Opoziční členové zastupitelstva písemnému sdělení starostky uvěřili a dohodli se, že přijmou nabídku na členství v kontrolním výboru s tím, že předseda bude ze sociální demokracie, členů výboru bude pět, a to ze sociální demokracie dva a z občanské demokracie tři. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 10. 11. 2014 se však ukázalo, že písemná nabídka starostky není pravdivá. Strana zelených odmítla souhlasit s pěti členy výboru a diktovala opozici jen tři členy výboru. Pro opoziční strany je nepřijatelné, aby byly klamány již při samotném vytvoření kontrolního výboru, proto se odmítly propůjčit hře na tak zvané obsazení kontrolního výboru opozicí, která však měla jen plnit diktát v Jundrově panující Strany zelených. 

Strana zelených si zřejmě uvědomila, že opozici potřebuje, aby mohla slovně plnit svá vyhlášení pro novináře, že považuje v demokratickém systému správy obce za správné, aby kontrolní výbory příslušely opozici. Proto na dalším zasedání zastupitelstva 17. 12. 2014 již souhlasila s pěti členy kontrolního výboru. Na rozdíl od volby finančního výboru a členů rady, kteří byli voleni v Jundrově tradiční a v demokracii obvyklou volbou tajnou, starostka a její Strana zelených navrhla jen pro volbu tohoto výboru volbu veřejnou. Její motiv je jasný - kontrolovat, zda ostatní zastupitelé za Stranu zelených a spřízněné A co Brno? (Jundrováci) hlasují dle jejich představ. Sociální demokraté hodnotí zavedení veřejné volby za ústupek z pozic demokracie. Například v 50. letech 20. století bylo jedním z projevů totality opuštění tajných voleb orgánů státu. Po roce 1968 byly v procesu normalizace zachovány dvě ústavní změny roku 68 – federalizace Československa a ústavně zavedená tajná volba prezidenta Federálním shromážděním. Ani Gustáv Husák se neodvážil tajnou volbu zrušit. Krokem starostky Fajnorové, kterým chce zvýšit svou stranickou kontrolu nad hlasováním radničních zastupitelů, na opoziční zastupitele dýchla politika totality. Navíc je to umocněno tím, že se veřejná volba týkala jen kontrolního výboru. Jiných orgánů, včetně finančního výboru, kde se s opozicí nepočítá, zůstala volba tajná. 

Návrh starostky umožnil, aby se členy kontrolního výboru, jako orgánu jundrovské samosprávy, stali obyvatelé celého Brna. Opozice je přesvědčena, že má-li Jundrov samosprávné orgány, mají je obsazovat jundrovští občané a ne lidé odjinud. Tento krok starostky je stejný jako krok hnutí Žít Brno, které kandidovalo lidi, kteří v Brně neměli trvalé bydliště a měnili si je až před volbami. Brno má být spravováno Brňany a Jundrov jundrovskými obyvateli. 

Opozice přes svůj nesouhlas se způsobem volby navrhla své kandidáty na předsedu a místopředsedu výboru, kteří byli zvoleni. Pak navrhli občanští demokraté na člena výboru Michala Chládka, kterého radniční panující skupinka přes písemné ujištění starostky, že budou personální návrhy opozice respektovány, nezvolila. Opozice pochopila, že jde o začátek omezování její kontrolní práce, kdy panující zelená radniční skupinka potřebuje jen účast opozičních členů v kontrolních orgánech, ale hodlá si vybírat jaké. To je pro opozici nepřijatelné. Michal Chládek dlouhodobě zastává jinou politiku než Strana zelených. Ale to je právě pro kontrolní práci třeba. Opoziční kontrolní činnost musí být vůči panující skupince na radnici tvrdá a ne podlézavá. Michal Chládek by jistě starostce nepodlézal. Proto nebyl zvolen. Opozice však nemůže trpět, že jí starostka bude klamat. Proto se na této hře na tzv. opoziční Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části odmítla podílet a zvolený předseda a místopředsedkyně rezignovali. 

V demokracii platí, že vítěz voleb může ovládnout výkonné orgány – starostu a radu. K tomu má dostatek hlasů a opozici nepotřebuje. Ale pokud chce připustit účast opozice v kontrolních orgánech, nezbývá než, aby hlasoval pro její kandidáty, byť se mu nelíbí. Toto základní pravidlo demokratické politiky Strana zelených v Jundrově nepochopila nebo vědomě odmítla. Opozice, která si sebe sama váží, však nemůže přistoupit na to, že si zelenými nechá kádrovat své lidi na ty pro radniční panující skupinku přijatelné a ty ostatní. Opozice neopustila svou kontrolní povinnost a ustavila Skutečný kontrolní výbor jako svou iniciativu občanů Jundrova. 

Sociální demokracie konstatuje, že ustavení kontrolního výboru zastupitelstva je zákonná povinnost. To, že nebyl kontrolní výbor zvolen ani půl roku po volbách, je porušením zákona o obcích. Po řadu měsíců porušuje zelená radniční panující skupinka v jundrovském zastupitelstvu zákon.