Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Směrnice o zadávání VZ není zdaleka dokonalá

Po 12.10.2015 11:11

Minulý týden jsem informoval o schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek radou na Brno-středu. Byť její zavedení vítáme, neobešel se proces bez zjevných zmatků. Během týdne byl konečně zveřejněn text směrnice a zjistili jsme, že ne všechny připomínky opozičních zastupitelů byly do směrnice uvedeny.

Zmatený postup je už charakteristický

Potvrdila se naše obava, že směrnice nebyla v den začátku platnosti (1. 10.) připravena. Text jsme obdrželi týden po přijetí radou a proslýchá se, že koaliční právníci (i z řad zastupitelů) ji po nocích tvořili a dodatečně měnili.

Doplňující návrhy opozičních zastupitelů požadující projednávání veřejných zakázek v příslušných komisích, jakou je například komise pro správu bytových domů, rada nepřijala. O tomto bodu se bude zřejmě v budoucnu diskutovat, ale nevíme, jestli diskuze povede ke změně. Stejně tak nepřijala opoziční návrh na předkládání přehledu zakázek a faktur do ZMČ Brno-střed. Malé zakázky tak budou zcela zadávat úředníci bez vědomí opozičních zastupitelů a rada může dokonce zakázky dle uvážení vyvádět mimo radnici (zadávat administraci jiným subjektům, jak už se pokusila v červenci).

Názor opozičních zastupitelů vyjádřil kontrolní výbor Ing. Straky, který konstatuje, že přijatá směrnice má ne-dostatky v transparentnosti.

Vyjmutí příspěvkových organizací je netransparentní

Směrnice o zadávání veřejných zakázek se netýká organizací zřizovaných městskou částí. Pro školy a školky jsme výjimku žádali, avšak pro zbylé příspěvkové organizace nikoliv. Příspěvkové organizace MČ se v původní připomínkované verzi měly „přiměřeně“ řídit směrnicí, ale po kritice tohoto výrazu rada povinnost zcela vypustila. Nesouhlasíme s tím, aby zejména příspěvková organizace SNMČ Brno-střed (Správa nemovitostí) zadávala veřejné zakázky ze své úrovně.

Rada zvláštní směrnici vytvořenou jen pro SNMČ vzala na vědomí a čeká na přijetí řediteli od 1. ledna; že nemáme její text k dispozici a neznáme ho jistě nepřekvapí. Textem nedisponuje podle svých slov ani tajemník, byť ji radě předkládal. Komise rady tuto směrnici vůbec neprojednaly. Je tedy na místě se ptát, proč komise vůbec existují.

Ohledně VZ bude na Brně-středu ještě velice rušno.

 

Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed