Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Směrnici o zadávání VZ vítáme, ale mohla být dříve

Út 06.10.2015 00:05

Vítáme vytvoření a schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek. Rada duhové koalice hlásala změnu k větší transparentnosti, ale dlouho tomuto slibu nedostála. Nyní je směrnice konečně schválena radou a můžeme sledovat její přínosy či zápory.

Směrnice vznikla za přispění opozičních zastupitelů

Nová směrnice vznikala za přispění našich zástupců v komisích a jejich četné připomínky byly radě MČ předloženy. Hlavní návrhy směřovaly k nutnosti projednání zakázek před jejich zveřejněním v komisích a oproštění školských organizací zřizovaných MČ od povinnost se směrnicí řídit. O nezatížení škol zřízených MČ se naši zastupitelé výrazně zasadili. Diskuze se též vedla o limitu zakázek zveřejňovaných na profilu zadavatele a jiných detailech.

Směrnice má však kromě kladů a zvýšené transparentnosti i svá rizika. Například špatně nastavený limit zakázek pro soutěžení na profilu zadavatele může investiční odbor ochromit. Je nutné využívat více kritérií výběru, než jen nejnižší cenu. Předpokládaná cena zakázek musí být založena na odborném kvalifikovaném odhadu a ceně obvyklé, což klade zvýšené požadavky na úředníky a jejich zodpovědnost.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že směrnice o zadávání veřejných zakázek není mechanismus pro automatické a absolutně správné řízení veřejných zakázek. Je to nástroj, který se musí zodpovědně používat a jeho použití kontrolovat a optimalizovat, což je i úkolem opozice. Požadujeme, aby tajemník každému ZMČ předložil informativní zprávu o zadávání veřejných zakázek za uplynulé období, jejíž součástí bude přehled vystavených objednávek a faktur. Práce zastupitelů tedy schválením směrnice rozhodně nekončí.

Datum schválení směrnice je přednější, než kvalitní projednání

Stínem na společné práci zastupitelů v komisích je zmatené a chaotické projednání. Opozice radě MČ připomínala problematiku veřejných zakázek a směrnici mnohokrát, ale četné výzvy byly ignorovány. Rada MČ si stanovila jasný termín 1. října, ale jakoby na něj zapomněla. Komise dostaly materiál k projednání necelé dva týdny před termínem a měly minimální čas na řádné projednání a připomínkování materiálu.

Rada zveřejnila tiskovou zprávu o nové směrnici, avšak ta není na webu radnice dostupná. Mezi členy zastupitelstva, kteří se na projednání podíleli, vládne nejistota. Neví totiž, v jaké podobě rada nakonec směrnici přijala a kolik připomínek bylo zapracováno. I v tomto případě se potvrdilo, že radnice Brna-středu nepostupuje vždy standardně a logicky.

 

Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed