Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Stanovisko brněnské ČSSD k referendu o poloze nádraží

Pá 23.09.2016 11:59

Brněnská sociální demokracie stále považuje řešení přestavby Železničního uzlu Brno (dále jen ŽUB) ve variantě Řeka za nejvhodnější.rnrnMěsto Brno má otázku přestavby ŽUB dlouhodobě vyřešenu, tzv. odsunutou polohu nádraží má zanesenu v platné územně plánovací dokumentaci. Toto řešení bylo potvrzeno usnesením Vlády ČR v roce 2002 a v tomto smyslu zpracovala státní organizace Správa dopravní železniční cesty (dále jen SŽDC) dokumentaci pro územní řízení.

Referendum o poloze nádraží nevyvolalo Zastupitelstvo města Brna, ale bylo nuceno ho vyhlásit na základě petice, kterou organizovali aktivisté v čele s Hnutím Duha a Stranou zelených.

Investorem přestavby ŽUB není město Brno, ale SŽDC. Na základě usnesení Vlády ČR je od roku 2015 zpracovávána studie proveditelnosti, která velmi precizně porovnává varianty Řeka a Petrov. Studie by měla být hotova na začátku roku 2017. Občané města Brna tedy nebudou mít v den hlasování k dispozici relevantní informace vzešlé z této studie. Brněnská ČSSD bude respektovat výsledky studie proveditelnosti.

Prostá oprava historického nádraží není možná z důvodu kapacitní nedostatečnosti a nemožnosti přivedení vysokorychlostních vlaků v budoucnosti. Přestavba ŽUB není o stavu nádražní budovy, je o budoucnosti železniční dopravy v Brně na dalších 100 let.

Protože SŽDC momentálně zpracovává studii proveditelnosti, která vysoce kvalifikovaně a velmi detailně porovnává obě varianty řešení ŽUB, považuje brněnská ČSSD referendum o poloze nádraží za zbytečné.

ČSSD není proti referendům, je proti ZBYTEČNÉMU brněnskému referendu