Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Stanovisko KZ ČSSD k studii proveditelnosti ŽUB

po 26.02.2018

Zastupitelé za ČSSD budou na mimořádném Zastupitelstvu města Brna 27. února 2018 hlasovat v souladu s návrhem stanoviska města Brna připraveným Kanceláří architekta města Brna a Radou města Brna. Pro rekonstrukci brněnského železničního uzlu považujeme za nejvhodnější tzv. variantu U řeky, označovanou jako Ac.

K tomuto stanovisku nás vede kontinuita s naším postojem v předchozích letech, vyšší připravenost varianty Řeka, znamenající dřívější realizaci stavby, přesnější odhad investičních nákladů a možnost alespoň částečného využití prostředků z EU. Varianta Řeka je mnohem šetrnější k Brňanům během výstavby nádraží, varianta Petrov znamená několikaleté výluky a vážné komplikace v centru města. Stejně jako Kancelář architekta města jsme přesvědčeni, že navržené řešení zapojení vysokorychlostních tratí do železničního uzlu ve variantě Petrov je jen stěží realizovatelné. SŽDC teoreticky stanovilo, že zpoždění varianty Petrov je cca 6 let. KAM však odhaduje, že zpoždění by bylo 15 – 20 let.

Obě varianty řešení železničního uzlu jsou podle studie proveditelnosti realizovatelné, mají obdobné množství pozitiv i negativ. Správa železniční dopravní cesty očekává od brněnské samosprávy jasné stanovisko, nikoliv hrátky s veřejným míněním cestou zadávání průzkumů veřejného mínění a dílčích expertíz. Rovněž odmítáme politické ataky vůči řediteli KAM Doc. Sedláčkovi, zvláště pak od stran, které zřízení této instituce hlasitě prosazovaly.

Ing. Oliver Pospíšil
předseda MěVV ČSSD Brno-město