Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Sto dní je za námi...

Pá 06.03.2015 10:47

Pamatujete si ještě, co všechno těsně před listopadovými volbami slíbil Matěj Hollan? Co všechno mělo být „od pondělí“? Jaká je po více než 100 dnech koalice Žít Brno, Strany zelených, ANO a KDU-ČSL realita? Co koalice v Brně-středu pod hrdinným vedením aktivistů ze Žít Brno dokázala? Jak plní své sliby voličům?

Říká se: „ševče, drž se svého kopyta“. Léčit pacienta nemá pekař, ale lékař. Letadlo by neměl pilotovat kamelot, nýbrž pilot. A snad také není sporu ani o tom, že pokud mají být záležitosti veřejné spravovány svědomitě a řádně, musejí je spravovat takoví lidé, kteří mají v konkrétních oborech a odvětvích patřičné znalosti a zkušenosti. Jistě, sto dní opravdu není mnoho, ale i tak lze už nyní jasně říci, že vedení MČ Brno-střed takové osobnosti postrádá.

Výčet kroků koaličních zastupitelů je poměrně dost skromný a jejich výmluvy na nespolupráci minulého vedení radnice nebo úřad MČ v troskách nemají šanci smysluplně obhájit dění-nedění ve výborech, které jsou pod vedením koaličních představitelů. Jaká je průběžná bilance plnění toho, co obsahuje Koaliční smlouvy?

  • Otevřená radnice: při vstupu na radnici největší zaklínadlo zejména hnutí Žít Brno, ale vlastně všech koaličních stran. Na výkřiky do tmy typu „přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva i Rady ZMČ“ nebo „transparentnost radnice“ se rychle zapomnělo. Naopak; jak to koalice vlastně myslela a jaký je její postoj k občanům Brna-středu ukázala velmi zřetelně na několika příkladech. Jasně mluví třeba neschválení opozičního návrhu přesunu otázek občanů v rámci nyní sedmihodinových zasedání zastupitelstva do dřívějších hodin (proč by měl občan se svým dotazem čekat třeba do půl jedenácté v noci…?!), anebo zrušení infocentra na Zelném trhu (i přes drobné provozní mouchy sloužilo do svého zrušení našim občanům i turistům s celkovou investicí ca. 6 mil. Kč). Původ Žít Brno v recesistickém spolku se opravdu nezapře…
  • Rozpočet, investice a hospodaření s obecním majetkem: jasný signál, jak chce radnice hospodařit následující čtyři roky, dala koalice hned na startu svého funkčního období. I přes výtky a upozornění opozice si schválila nezákonné odměny pro své zastupitele a toto své rozhodnutí musela zrušit až po intervenci Ministerstva vnitra. Další hezká ukázka hospodaření přišla při schvalování rozpočtu, kdy koalice svévolně přesunula více než 13 milionů Kč z oblasti sportu (projekt curlingové haly) mj. na opravy radnice – což po kritice opozice i občanů alespoň částečně „vyžehlila“ dalším přesunem těchto peněz např. na opravy dětských hřišť. Otázka vyvstává při pohledu do budoucna v případě důležitých investic, a také na již předběžně připravené projekty (MŠ Křídlovická, tělocvična ZŠ Bakalovo nábřeží).
  • Školství: pro nastínění situace v oblasti školství stačí jediné slovo – Neodbornost. Pokud odpovědní lidé jako 1. místostarostka Dumbrovská nemají se školstvím zkušenosti, pak dobrá vůle nestačí. Kdyby se komise pro školství rozkrájela, bez odborného přístupu a konzultacemi s odbornou veřejností prostě nemůže pracovat tak, jak je v této oblasti nutné. Největším problémem školství v Brně-středu je, kromě určité zastaralosti vybavení a budov, kapacita škol a školek. Pokud se vedení městské části domnívá, že pouze elektronickým zápisem vyřeší všechny problémy, pak je tato domněnka důkazem o stavu mysli osob za školství odpovědných…
  • Doprava: obyvatelé Brna-středu očekávali řešení dopravních problémů či uzavírek, nebo třeba lepší informovanost o situaci v dopravě. Důležitým aspektem bodu dopravy je vyřešení parkování – zejména rezidentů, které je opravdu dlouhodobým a palčivým problémem. V oblasti dopravy nepadly ani konkrétní návrhy, ani žádná rozhodnutí. Až na jedno – otevření centra města cyklistům…
  • Bydlení a správa bytových domů: aktuálním tématem je privatizace bytů. Koalice se v tomto ohledu odvolává na rozhodnutí Magistrátu města Brna, jenže toto rozhodnutí v mnohých případech nelze použít na rozhodování o bytech, z čehož např. na posledním zasedání ZMČ vznikla komická situace, kdy koalice prakticky nevěděla, o čem hlasuje a osvětlit jí to musela až vedoucí majetkového odboru, což její připravenost v této oblasti dokumentovalo. Otázkou zůstává, jak chtějí koaliční zastupitelé naložit s bytovým fondem nebo s cenami nájmů; ani v této oblasti zatím není známa jasná koncepce.

Co říci o plnění ostatních bodů Koaliční smlouvy? Vlastně nic… Jednoduše řečeno, i přes drobné výboje aktivity (komunitní centrum na ul. Milady Horákové, dotace a záštita nad některými kulturními akcemi, podpora úklidu stadionu Za Lužánkami…) se ve zbývajících oblastech prozatím prakticky nic moc neděje. Snad je alespoň ona občasná aktivita příslibem dalších pozitivních kroků.

Kritiku tedy sklízí vedení radnice zejména v často minimální odbornosti a kvalifikaci odpovědných osob, mnohdy ve velmi specifickém a podivném přístupu k problémům MČ Brno-střed a velmi nízké aktivitě při vedení tak velké městské části, jakou Brno-střed je. Hodnotíme-li personální obsazení, „dobrým“ příkladem budiž uvolněný zastupitel a předseda Komise organizační a legislativní Svatopluk Bartík, člověk bez odbornosti a jakéhokoliv právního vzdělání. Řídit se jeho slovy při důležitých hlasováních zastupitelstva nebo při vykládání důležitých zákonů a vyhlášek by mohlo zavánět průšvihem (k němuž vlastně došlo např. při zmíněném odsouhlasení nezákonných odměn pro koaliční zastupitele). Nezkušenost starosty Landy v komunální politice nebo pasivita Matěje Hollana jsou také velmi výrazným prvkem fungování koalice ZMČ Brno-střed. Shrnuto a podtrženo, do vedení Brna-středu se dostali lidé, kteří na správu největší brněnské městské části buď nejsou připraveni, nebo nemají žádné odborné předpoklady.

Při bližším pohledu na odbornost členů koalice je tak jasnější, proč stále nepřichází řada na plnění nejrůznějších předvolebních slibů jednotlivých koaličních partnerů či skutečných problémů městské části Brno-střed. Proč se, snad zatím, nikdo nezabývá bydlením v obecních bytech, kapacitou škol a školek, proč se odkládá řešení parkování. Proč už nikdo nemluví o pořádku kolem nádraží i v ulicích. Proč koalice většinu těchto otázek stále neřeší.

Koaliční strany vstupovaly na radnici MČ Brno-střed se slibem, že přivedou kvalitní osobnosti nezatížené politikou. Dnes, po sto dnech je však jasné, že s novou koalicí přišli lidé nezatížení nejen politikou, ale i odborností a schopností rozhodovat o budoucnosti obyvatel Brna-středu. Nezbývá než doufat, že v příštích komunálních volbách nezvítězí křik a promokolo na každém rohu, ale zdravý rozum a zkušenost s „odborníky“, kteří chtěli žít Brno-střed po svém…

Mgr. David Čížek

Člen VMO 01 ČSSD Brno-střed