Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Strategie Jihomoravského kraje v sociální oblasti je nastavena správně

Čt 15.09.2016 14:38

Dokazují to výsledky výzkumu veřejného mínění, který pro Jihomoravský kraj uskutečnila v červnu společnost AUGUR Consulting. Výzkum probíhal na vzorku 650 osob ve všech regionech Jihomoravského kraje.

Dvě třetiny respondentů – obyvatel Jihomoravského kraje očekávají ve stáří nebo nepříznivé sociální situaci pomoc nějaké sociální služby. Lidé očekávají pomoc zejména služeb poskytovaných terénní formou, nejčastěji pečovatelskou službu, dovážku jídla, nákupů, dopravu k lékaři, dále pak osobní asistenci a domácí hospicovou péči.

Poslední chvíle života si doma přeje strávit devět z deseti obyvatel Jihomoravského kraje.  

„Podpora nabídky především terénních sociálních služeb pro různé cílové skupiny je jednou z priorit Jihomoravského kraje stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na období 2015 – 2017. Výsledky analýzy také plně korespondují se strategií Jihomoravského kraje podporovat domácí hospicovou péči. V loňském roce podpořil kraj mimořádnou dotací ve výši 7 milionů korun terénní hospicové služby. V roce 2016 plánuje Jihomoravský kraj na domácí hospicovou péči přispět cca 10 milionů korun. Současně nás těší, že opatření, která Jihomoravský kraj uskutečnil v oblasti domácí hospicové péče, jsou ze strany obyvatel Jihomoravského kraje jednoznačně podporována,“ uvedl, Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

Téměř dvě třetiny respondentů – obyvatel Jihomoravského kraje vyžadují místní dostupnost sociálních služeb, nechtějí za službami dojíždět. Síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji je rovnoměrně strukturována v rámci regionů a obcí s rozšířenou působností. Obce jsou významným partnerem Jihomoravského kraje v oblasti síťování sociálních služeb a také se finančně podílejí na činnosti nestátních neziskových organizací. Řada obcí je současně zřizovatelem některých druhů sociálních služeb. Jak vyplývá z analýzy výsledků, obyvatelé Jihomoravského kraje jsou dlouhodobě zvyklí na dobrou dostupnost jednotlivých druhů sociálních služeb přímo ve svém regionu nebo obci.

Současně z výsledků výzkumu vyplývá, že lidé v Jihomoravském kraji jsou sice ochotni za sociální služby platit, ale pouze částečně.

V informovanosti obyvatel o sociálních službách začíná dominovat internet. Doposud se informace o sociálních službách šířily mimo jiné prostřednictvím praktických a odborných lékařů, poskytovatelů sociálních služeb, po linii pracovníků obecních úřadů nebo prostřednictvím tištěných médií. V poslední době jsme však svědky zvýšené počítačové gramotnosti i u starších věkových kohort obyvatel. Z výsledků výzkumu, ale také na základě celé řady dalších empirických poznatků i z jiných krajů, vyplývá, že obyvatelé stále častěji a intenzivněji čerpají informace, mimo jiné o sociálních službách, prostřednictvím elektronických médií.

„Jihomoravský kraj v rámci individuálního projektu Evropské unie řeší informační potřebu obyvatel v sociální oblasti s využitím komplexního modulárního informačního systému, tzv. KISSOS. V rámci nové výzvy Evropské unie zvažuje Jihomoravský kraj dále tento informační systém rozšiřovat. Jedním z významných modulů tohoto informačního systému je elektronický katalog sociálních služeb. Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena nejen uživatelům nebo potencionálním uživatelům sociálních služeb, ale také jejich rodinným příslušníkům, zástupcům sociálních služeb i zástupcům obcí. Jihomoravský kraj chce tuto aplikaci zprovoznit do konce roku 2016,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro sociální oblast a zdravotnictví Marek Šlapal.

 
Mgr. Marek Šlapal

www.marekslapal.cz