Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Střet o vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na veřejnosti

Út 01.12.2015 10:06

Na posledním zastupitelstvu bylo poznat, že v koalici panují rozdílné názory na případnou novelizaci této vyhlášky. Jednotlivé strany se k tomuto záměru postavily a hlasovaly nejednotně. Původně to však v médiích vypadalo tak, že hlasování bude spíše formalita, že vyhláška v této podobě vlastně nikomu nevyhovuje. Chci tedy věřit, že pro jednou zvítězil zdravý rozum.

Jedním z návrhů bylo dokonce i zrušení vyhlášky o zákazu pití alkoholu na veřejnosti bez náhrady, což je přitom jediný instrument Městské policie a zaměstnanců magistrátu, jak čelit za bílého dne nejrůznějším excesům, které ovšem ještě nedospěly do takového stádia, aby se na ně vztahoval přestupkový zákon.

Byl by to významný signál pro řadu občanů, že je nám jedno jak se chovají a naopak pro slušnou většinu signál, že na ně a na jejich oprávněné stížnosti kašleme. Při projednávání v komisi organizační a legislativní vystoupily i zástupci orgánů, kteří dodržování této vyhlášky kontrolují. Sami ze své praxe nejlépe vědí, k čemu by takové zrušení vedlo a nad takovým záměrem šokovaně kroutili hlavou. Od roku 2010, kdy stávající vyhláška platí, se díky ní podařilo nejrůznější problémy utlumit a z celkové statistiky vyplývá, že je přínosem pro město Brno.

Na jednání zastupitelstva se mnou Matěj Hollan po své rezignaci z pozice radního vedl polemiku na toto téma, argumentoval tím, že stále nějaké excesy i tak jsou a že je tím pádem vyhláška vlastně neúčinná. Musím mu v nadsázce zpětně dát za pravdu, řada zákonů například řeší hrdelní zločiny, přesto se tu a tam takový zločin vyskytne, podle této logiky Matěje Hollana to tedy obdobně znamená, že zákony trestající zabití jsou neúčinné a bylo by lepší je zrušit. Podle mě rozhodně má smysl dát najevo ostrý nesouhlas. Chci doufat, že stejný postoj zůstane i u klíčového hráče v této oblasti a tím je samozřejmě zastupitelstvo města Brna. Byla by to nejen prohra opozice, ale především všech občanů města Brna, protože by přišli o funkční vyhlášku.

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed