Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Tak nám zastavili privatizaci…

Po 12.01.2015 11:00

Tisková zpráva KZ za ČSSD v Zastupitelstvu města Brna

     Jakoby mimoděk jsme se 19. prosince 2014 při schvalování programu zastupitelstva dozvěděli, že důvody stažení 3 bodů pojednávajících o prodeji bytových z programu zasedání se netýká těchto konkrétních kauz, ale celé privatizace bytových domů. Privatizace je tedy zastavena, odůvodnění pouze ústní, bez jediného usnesení, bez jasně stanoveného plánu, co se bude dít dál a kdy se tak stane. Nejde přitom o maličkost, jde o rozhodnutí, které vstupuje do života tisíců občanů našeho města a dotýká se toho nejcitlivějšího, tedy bydlení.

     Zastupitelstvo města Brna v minulosti určilo bytové domy, které je možné nabídnout nájemníkům k odprodeji. Tyto domy byly zařazeny na veřejně přístupný Seznam domů doporučených k prodeji a dle harmonogramu postupně připravovány k prodeji. Samotný prodej se metodicky odvíjel od tzv. Pravidel, které mimo jiné určovaly způsob ocenění domů včetně poskytování výrazných slev. K privatizaci tímto způsobem bylo určeno cca ½ městských bytových domů. Tyto domy ze Seznamu domů doporučených k prodeji měly být doprodány během roku 2015. Úkolem nového vedení města mělo být rozhodnutí, jak naložit se zbývajícím městským bytovým fondem, přičemž se dal předpokládat vývoj ve třech variantách:

  1. Privatizace po prodeji domů uvedených na Seznamu domů doporučených k prodeji skončí, město bude se zbývajícím bytovým fondem hospodařit.
  2. Privatizace bude pokračovat dle stejných podmínek, výhodných pro nájemce, Seznam domů doporučených k prodeji se doplní o další domy dle obrovského zájmu nájemců.
  3. Bude vypracována nová metodika, která umožní další prodej bytových domů nájemcům.

     ČSSD byla připravena na variantu III, další prodej by se týkal jen omezeného množství domů a cenové podmínky by se blížily podmínkám, za kterých bytové domy prodává stát. Ani ve snu nás nenapadlo, že by nová koalice ohrozila důvěru občanů města tím, že zastaví rozjednané prodeje a znejistí zájemce o privatizaci svou bezradností.

     Situace je skutečně vážná, protože u 26 domů a domovních celků (tj. celkem 458 bytů) byla nájemcům již učiněna nabídka ke koupi. Zastupitelstvo města Brna tedy svým usnesením schválilo nabídkovou cenu a vůli prodat, nájemcům běží (či již uběhla) lhůta na přijetí nabídky, založili právnické osoby nutné pro privatizaci, zajistili si úvěry. O závaznosti takového úkonu není třeba pochybovat, zvláště když tato usnesení bývala obvykle v zastupitelstvu schvalována jednomyslně. Potom je tu 21 domů a domovních celků (celkem 281 bytů), kde je připravováno schválení záměru prodeje a ceny. Jsou to tedy domy, u kterých město Brno vynaložilo prostředky pro přípravu prodeje (včetně zadání ocenění formou znaleckých posudků) a nájemníci oprávněně očekávají, že město dodrží svůj příslib a domy jim nabídne za stávajících podmínek k prodeji. Pro úplnost je tu ještě 6 domů a domovních celků (celkem 190 bytů), které jsou určeny k prodeji, ale zatím se nepodařilo odstranit právní překážky bránící v prodeji. Rozhodnutí o pozastavení a případném přehodnocení probíhající privatizace tak uvedlo do nejistoty nájemce 929 bytů.

     V médiích byl v prosinci skandalizován prodej bytu bývalému tajemníkovi ÚMČ Brno – střed Stanislavu Pšejovi, vzrušení může vyvolávat i bydliště Pavla Blažka v domovním celku Tivoli, jehož prodej byl z jednání posledního zastupitelstva stažen. Případné prošetření několika málo privatizačních kauz ale nemůže odůvodnit principiální zastavení privatizace všech domů. Pokud je mi známo, bytový odbor ani neobdržel pokyn, že by měl např. u privatizovaných domů s trvalým bydlištěm nějakého zastupitele prověřit stanovení ceny apod. Bylo by úsměvné, kdyby nakonec byly z privatizace vyřazeny domovní celky jenom z toho důvodu, že zde bydlí nějaký zastupitel. Jistě by následovala rozhořčená petice nájemníků za vystěhování tohoto individua a opětovné umožnění privatizace.

     Zaznamenal jsem pochybnosti o správnosti metodiky Pravidel s odkazem, že jsou stará a platí už od roku 2007. Podstata metodiky je ale daleko starší, je stará jako sama brněnská bytová privatizace. Datuje se tedy od konce 90. let minulého století. Poslední velká úprava v roce 2007 nastavila metodiku takovým způsobem, že je vysoce funkční bez nutnosti nějakých pravidelných novel. Pravidla jsou totiž velmi triviálním dokumentem hovořícím o tom, že dům na prodej se ocení formou znaleckého posudku tzv. cenou obvyklou, na tuto cenu se pak uplatní jednotlivé slevy. Chce-li někdo aktualizovat takovouto metodiku, potom může aktualizovat pouze štědré slevy, které jsou v Pravidlech historicky (tedy ne od roku 2007) nastaveny. To je ovšem obrovský zásah do samotné podstaty několikaletého kontinuálního procesu privatizace podle Pravidel, ještě k tomu před jeho samotným koncem. Nájemníci, na které toto rozhodnutí dopadá, se pochopitelně musí cítit podvedeni a znevýhodněni oproti svým sousedům, kteří v procesu privatizace přišli na řadu před příchodem nové koalice.

     Lidovci a Zelení problematiku privatizace moc dobře znají ze svého dlouholetého působení v zastupitelstvu, oba subjekty byly součástí koalice, která schvalovala poslední znění Pravidel v roce 2007. Hnutí Ano 2011 a Žít Brno s podporou Pirátů se během své přípravy na řízení druhého největšího města v ČR jistě s metodikou privatizace dopodrobna seznámily. Je tedy s podivem, že o úmyslu vstoupit do probíhajícího procesu privatizace neinformovaly voliče během volební kampaně. Sdružení občanů Lesné, které vstoupilo do komunální politiky především s úmyslem prosadit si privatizaci dalších bytových domů a spolu s Piráty výrazně přispělo k volebnímu úspěchu Žít Brno, zřejmě také nemůže být spokojeno.

     Z celé patálie vede pouze jedna rozumná cesta - odvolat prohlášení o pozastavení privatizace, dokončit prodej domů uvedených na Seznamu domů doporučených k prodeji a poté připravit novou metodiku řešící možný prodej některých dalších městských bytových domů nájemcům.

 
Ing. Oliver Pospíšil
Zastupitel města Brna
e-mail: pospisil.oliver@profiemail.cz