Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Taková obyčejná neznalost

Čt 24.09.2015 10:33

Není zrovna nejšťastnější, přistupujeme-li k problémům tak citlivým, jako je inkluze a sociální začleňování, jen na základě vyprávění a vzpomínek příbuzných. K tomu se ovšem přiznal náměstek brněnského primátora Hollan, když na toto téma diskutoval ve Studiu ČT24.

Ke cti moderátorky pořadu slouží, že mu nedala prostor, takže na svého oponenta již nestihl vytáhnout svoji oblíbenou mantru, obvinění z rasismu. A tak zbyl čas jen na povzdech, že některé brněnské školy uplatňují segregační metody. Vynecháme-li z vystoupení pana náměstka balast, pak zůstane jen neznalost problematiky, o níž hovoří. Je to však omluvitelné. Bc. Hollan současnou realitu školní praxe nezná, nikdy na školách neučil, s řediteli škol moc nediskutoval. Možná proto, že oblast školství ve své gesci vůbec nemá. Pokud by se nevyhýbal diskuzi s odborníky, dozvěděl by se, že úsilí o začleňování znevýhodněných žáků je na brněnských školách řešeno denně, dlouhodobě - především díky usilovné, systematické a trpělivé práci obětavých, kvalifikovaných a kvalitních pedagogů, jejichž práci tak lehkovážně zpochybňuje. Pro úspěch při začleňování znevýhodněného dítěte je (mimo úsilí ze strany společnosti či neziskových organizací) naprosto prvořadá a klíčová spolupráce a zájem rodiny žáka.

V plánech pana náměstka zcela postrádám, jakou roli přisuzuje rodičům znevýhodněných dětí, či jak hodlá pracovat s těmi rodiči, jimž je vzdělávání vlastních dětí lhostejné a kteří jim nedokáží či nejsou ani ochotni vytvářet vhodné, nebo alespoň dostatečné zázemí. Tvrdit ale o brněnských pedagozích, že mají tendence k segregaci je nepřijatelné a urážlivé vůči všem, kteří léta v našem školství pracují.

Myšlenka, že elektronický zápis do škol zabrání vzniku, řečeno slovy pana náměstka – černých škol či tříd a umožní tak bezkonfliktní začleňování romských dětí, je zcela naivní. Svědčí spíše o tom, že náměstek nemá ponětí o tom, jak zápis vypadá, jak probíhá a k čemu vlastně slouží a
už vůbec netuší, jaký je mechanismus vzniku, jak sám říká, „černých tříd a škol‘‘. Elektronický zápis jako hlavní kritérium přijímání dětí do škol jen rodičům omezí svobodnou volbu školy. Pokud chce dosáhnout procentuálního zastoupení národnostních menšin ve školách, bude nejsnazší obnovit striktní platnost spádových oblastí. Tím ovšem odepíšeme i síť specializovaných škol, na niž můžeme být právem hrdí. Co bude v brněnském školství následovat potom? Umístěnky?

Umění nalézat jednoduché, přímočaré odpovědi na složité problematiky je ctností mnoha našinců. Ovšem jsou situace, kdy by i ten nejvíc nabubřelý jedinec měl konzultovat s odborníky. Jak plyne z dějin našeho nového ekonomického partnera, ne každá kulturní revoluce může být prospěšná.

Mgr. Jiří Karásek
místostarosta MČ Brno Vinohrady