Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Tisková zpráva ČSSD k návrhu zpoplatnění parkování v Brně

28. dubna 2017 09:36

Odbor dopravy pod vedením pana náměstka Holana připravoval projekt tzv. rezidentního parkování v tichosti a bez součinnosti s veřejností, takže nikdo vlastně přesně nevěděl, jak by to celé mělo fungovat.

Nyní, když se koncepce konečně dostala na světlo světa, tak vyvolala u mnohých zděšení. A důvody jsou nasnadě. Navrhovaná koncepce totiž problémy s parkováním nevyřeší, nýbrž pouze přesune při současném vytahování velkých peněz z kapes obyvatel Brna. Auta z placených oblastí budou vytlačována do oblastí, kde ještě zavedeno nebude, tedy problém se přesune do oblastí, kde do té doby naléhavý problém nebyl. To bude znamenat, že placené zóny budou muset být zavedeny i v těchto dosud neproblémových oblastech. A tak dál. Až se bude nakonec platit po celém Brně. Je naivní si myslet, že namalováním modrých čar auta zmizí, ony se jenom přesunou jinam. Největší slabina navrhovaného systému tkví však v tom, že i když si rezident (tedy osoba s trvalým bydlištěm nebo vlastnící nemovitost) za drahý peníz pořídí parkovací oprávnění, tak toto bude platné pouze u jeho bydliště a v nejbližším okolí. Když tedy bude chudák rezident chtít parkovat kdekoliv jinde po městě, tak bude mít smůlu a nebo bude platit a platit a platit. Vedením města navrhovaný systém je tak k občanům města – motoristům poněkud nepřátelský a i když některé dílčí problémy s parkováním patrně vyřeší, tak nové problémy vytvoří. A to docela draze. V samotné koncepci se píše: „Pořízení parkovacího oprávnění negarantuje, že uživatel zaparkuje“. U firem je cena nastavena nesmyslně draze a je pravděpodobné, že většina firem promítne zvýšené náklady do zdražení služeb, takže to v konečném účtování opět uhradí obyvatelé Brna.

Pokud tedy zavést nějaký systém rezidentního parkování, tak v té podobě, aby rezidenti mohli získat parkovací oprávnění zdarma nebo za symbolickou cenu a toto jejich parkovací oprávnění by platilo pro všechny oblasti, kde bude systém rezidentního parkování zaveden! To by neplatilo pro historické centrum města, které je natolik specifické, že tam musí platit zvláštní pravidla vjezdu i parkování a pro některá v současné době zpoplatněná parkoviště.

Pro mimobrněnské je pak nutné nabídnout rozsáhlé parkovací kapacity na okrajích Brna se spojením na MHD (tedy Park and Ride). Dokud tento systém nebude vybudován, je problém zavádět rezidentní parkování.

Pokud pan náměstek tvrdí, že zkušební provoz systému bude nejprve v historickém centru města, tak je třeba namítnout, že historické centrum je zcela specifická lokalita, a to co by mohlo fungovat tam, nemusí fungovat jinde a naopak.

Ale především co je nejdůležitější, jakoukoliv koncepci nejprve důsledně projednat s těmi, kterých se to týká. Brňáci přece nejsou pokusní králíci.

JUDr. Jiří Oliva
1. mpř. MěVV Brno – město