Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Tisková zpráva klubu ČSSD k návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017

Út 13.12.2016 09:47

Tisková zpráva k zasedání ZMB, 13. prosince 2016

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2017 pokračuje v nastaveném stylu zvyšování provozních výdajů města na úkor kapitálových výdajů. I když současné vedení města má velké plány na megalomanské stavby, ve skutečnosti jsou to jen prázdná slova.
Při podrobnějším prostudování návrhu rozpočtu lze konstatovat, že přestože dochází meziročně k růstu daňových příjmů a celkové příjmy rozpočtu se zvyšují oproti předchozímu roku o 1,5 % na 11 373,8 mil. Kč (návrh zdrojů rozpočtu města Brna na rok 2017 bez financování a zapojení disponibilních zdrojů minulých let), neodráží se tato skutečnost na proporcionálním rozdělení výdajů na provozní a kapitálové. Oproti roku 2016 naopak kapitálové výdaje klesají o 4,8 %. Současné vedení města nejenže nastavuje nízké kapitálové výdaje, ale ani je neumí čerpat. Už v listopadovém zasedání ZMB bylo přesunuto 242 mil. Kč nevyčerpaných kapitálových výdajů do čerpání v roce 2017 (čímž se "uměle" navyšují příjmy i kapitálové výdaje rozpočtu na rok 2017) a pak někdo zjistil, že se nestihne vyčerpat dalších 231 mil. Kč (bod č. 16 prosincového zasedání ZMB). Celkově tedy vedení města nestihlo vyčerpat téměř půl miliardy Kč na investice, protože to prostě neumí.

Pro rok 2017 je počítáno s navýšením počtu uvolněných členů ZMB o 2 členy, celkem se jedná o navýšení finančních prostředků na odměny včetně povinných odvodů a zapojení sociálního fondu ve výši 3.901.000 Kč.

Dále v oblasti kultury dochází k nárůstu položky Ostatní záležitosti kultury oproti roku 2016 o 218,8 % z částky 27 000 tis. Kč na 59 089 tis. Kč.

Náš klub se domnívá, že takovéto navyšování běžných provozních výdajů je nesystémové a nehospodárné, protože oproti minulému volebnímu období dochází k navýšení celkového počtu uvolněných členů ZMB o 3. Díky čemuž pochopitelně dochází k navyšování finančních prostředků za odměny těmto uvolněným členům ZMB. Pro srovnání uvádíme následující skutečnosti:

 

Tabulka odměn

Z uvedeného tedy vyplývá, že od roku 2015, kdy byly reálně vyplaceny odměny pod vedením současné koalice, dochází každý rok k jejich navyšování z důvodu navyšování počtu uvolněných členů ZMB. Pokud současné vedení města prohlašuje, že "odpolitizovalo" městské firmy a ušetřilo tím ročně miliony korun, je zřejmé, kde díky navyšování počtu uvolněných členů ZMB "ušetřené" miliony obratem "utratilo".

Náš klub navrhuje do návrhu rozpočtu města Brna na rok 2017 dvě změny.

V prvním případě se jedná o navýšení kapitálových výdajů ve výši 6 000 tis. Kč na akci „Transfer na investice Domov pro seniory Kosmonautů“, konkrétně se jedná o zajištění požární bezpečnosti DS Kosmonautů. Tuto akci lze realizovat odděleně od venkovních stavebních úprav, tedy bez nutnosti územního a stavebního řízení, tzn. lze zbudovat evakuační výtah, požární příčky, odvětrání chráněných únikových cest. Finanční krytí této akce navrhujeme snížením navýšených finančních požadavků na další dva uvolněné členy ZMB, což včetně povinných zákonných odvodů a čerpání Sociálního fondu činí 3 901 tis Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 2 099 tis Kč navrhujeme vykrýt z běžných provozních výdajů v položce Ostatní záležitosti kultury, konkrétně navýšení příspěvku TIC, p. o.


Ve druhém případě se jedná o zařazení nové akce, která je v souladu s koncepcí statutárního města Brna a je odsouhlasena také Konventem řádu Milosrdných bratří. Dáváme návrh na zařazení akce "Demolice a výstavba nového zařízení odlehčovací služby v areálu současné LDN na Červeném kopci v Brně". Vykrytí finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč pro zahájení celé akce navrhuje z kapitálových výdajů města Brna.

 

Tabulka výdajů

Reálné čerpání, resp. poměr kapitálových výdajů v roce 2016 je kvůli přesunu nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2017 pouze 17,71 %.

Přílohy / dokumenty:

ico-docx TK k návrhu rozpočtu na rok 2017.docx [DOCX, 11 kB]