Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Tisková zpráva Mgr. Marka Šlapala

Po 07.12.2015 12:22

náměstka hejtmana JMK

Rekapitulace nových výdajů JMK v oblasti zdravotnictví za rok 2015

1) Dotační program na Domácí hospicovou péči, celkem v roce 2015 bylo vynaloženo 7.000 tis. Kč

2) Dotační program na podporu nestátním neziskovým organizacím v oblasti zdravotnictví byl v letošním roce posílen o částku 1.000 tis. Kč a celkem bylo vyplaceno 7.000 tis. Kč.

3) V rámci poskytování lékařské pohotovostní služby byly služby rozšířeny o poskytování asistenčních služeb i na pracovištích přímo nespadajících do základní koncepce. Celkem na tuto činnost bylo v roce 2015 vyplaceno 6.150 tis. Kč

4) Byl zakoupen manažerský SW pro optimalizaci ekonomického řízení nemocnic, který slouží k manažerskému zpracovávání dat prostřednictvím analýzy „ K dávek“ v měsíčních intervalech, což vede k optimalizaci vykazování provedených zdravotnických výkonu pojišťovnám, následně k optimalizaci využití kapacit zdravotnických zařízení. Cena SW včetně zaškolení a multilicence na tři roky činí celkově 1.573 tis .Kč.

5) Investice – viz příloha

Navýšení prostředků pro sociální služby

 

Nad rámec finančních prostředků z MPSV posílíme v roce 2016 rozvoj sociálních služeb ze třech zdrojů

1)      83 milionů z rozpočtu Jihomoravského kraje pro všechny poskytovatele zařazené do dotačního systému. Ve srovnání s loňským rokem navýšení o 20 milionů, rozdělení již na prosincovém zastupitelstvu, aby se finance k poskytovatelům dostaly co nejdříve.

2)      Individuální projekt „Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK“. Projekt bude financován z Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 2).
Předpokládaná realizace projektu  : 1.4. 2016 – 28.2.2019.

Předpokládané náklady : 240 mil. Kč (85 % z ESF, 10% státní rozpočet, 5% JMK).
Předpokládané náklady pro 2. pololetí roku 2016: 60 mil. Kč

3)      25 milionů z rozpočtu Jihomoravského kraje na rozvojové projekty neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb, čerpání průběžné.

 

Mgr. Marek Šlapal
náměstek hejtmana

 

Přílohy / dokumenty:

ico-xlsx Investice.xlsx [XLSX, 17 kB]