Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Vážení občané Jundrova

Pá 27.03.2015 14:02

Mgr. Martin Čermák, Ph.D. - člen MO Brno-Jundrov

Vážení občané Jundrova,

 

tímto reaguji na kritiku ze strany některých čtenářů Jundrovského opozičního listu. Podle nich po volbách do zastupitelstva vzniklo spojenectví ČSSD a ODS. Rád bych těmto čtenářům osvětlil svůj pohled (jako řadového člena ČSSD) na tuto situaci.

 

Po volbách do zastupitelstva městské části před více jak čtyřmi lety jsem v rámci ČSSD prosazoval koalici ve složení Zelení/Nové tváře/ČSSD/TOP09. Také díky mému tlaku uvnitř ČSSD proti koalici s ODS tenkrát vznikla koalice minulé radnice v Jundrově a to právě ve složení Zelení/Nové tváře/ČSSD/TOP09 a následně Zelení/Nové tváře/ČSSD.

 

Nyní je však situace odlišná. Pro ČSSD již možnost koaliční spolupráce není možná a nedobrovolně byla s ODS odsunuta do opozičních lavic. 

 

Můj názor je takový, že ODS je přesně na opačné straně politického spektra jak ČSSD. Koalice těchto dvou stran by měly vznikat pouze v případě ohrožení demokratických principů (například v případě vítězství extrémistických, či nedemokratických stran). Ale opět zdůrazňuji, koalice nyní možná není a my jsme si svého opozičního partnera nevybrali.

 

Povinností opozice je kontrolovat vládnoucí uskupení, hledat chyby, které vytvořilo a upozorňovat na ně. Opozice, která takovou práci nedělá, je zbytečná. Orgánem, který kontroluje (rozhodování a hospodaření v městské části) je kontrolní výbor. Koalice by si ze své podstaty neměla a morálně nesmí vybírat osoby, jež ji budou kontrolovat. Vládnoucí koalice v demokratické společnosti respektuje personální výběr opozičních stran do kontrolních orgánů. Pakliže koalice v tomto bodě opoziční strany nerespektuje, je potřeba na to upozornit. ČSSD nominovala do kontrolního výboru Zdeňka Koudelku a Marka Tomana. Za ty jsme plně zodpovědní a zodpovědnost za jejich současné a budoucí kroky nesu i já, jelikož jsem je do této funkce podpořil a nadále podporuji. Kontrolní výbor nemá pravomoci rozhodující, nerozhoduje o zakázkách, nevypisuje výběrová řízení, neovlivňuje personální osazení radnice, pouze kontroluje. Byť se nedomnívám, že výběr ODS je zcela šťastný (a na schůzi ČSSD jsem na tento fakt důrazně upozornil), tak plně respektuji jejich právo vybrat si svého zástupce. Jako příklad mohu uvést výbory v poslanecké sněmovně, kdy vedle sebe sedí zástupci z TOP09 a KSČM (jsem si jist, že to není k jejich libovůli). Bohužel Jundrovská většinová koalice výběr ODS nerespektuje, čímže se dle mého názoru vzdaluje od demokratických principů. Naši zastupitelé se následně rozhodli, že takového kontrolního výboru se nebudou účastnit.

 

Pro rozšiřování našich postojů, jako jedné ze dvou opozičních stran, jsme vybrali opoziční listy. Které z důvodů nákladů (jež musíme hradit z vlastních kapes) vytváříme společně s další opoziční stranou a tou je ODS. Samozřejmé by se i mé osobě líbilo, kdybychom vydávali listy samostatně, ale bohužel na to jak časově, tak finančně nemáme. Proto byť částečně vynucenou spolupráci považuji za lepší řešení, než kdybychom nemohli informovat naše voliče o svých názorech skrze tyto opoziční listy.

 

Věcí, na které je nutnost upozornit v rámci opozičních listů je dlouhá řada. Jako příklad mohu uvést úplný zákaz pálení, zrušení bytové komise (která zajišťovala transparentní pronajímání státních bytů), neřešení alarmující dopravní situace v Jundrově, kde vznikají až několika kilometrové fronty aut a řada dalších, na které Vás čtenáře budeme průběžně upozorňovat.