Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Více pedagogických asistentů do škol

Po 13.04.2015 13:09

Velmi častým slovním spojením se ve školství v poslední době stává termín inkluzivní vzdělávání. Mezi odborníky se počítá, že by to měl být jeden ze zásadních trendů ve vývoji lepšího školství i do budoucna. O co se tedy přesně jedná? Je to praxe v zařazování všech dětí do běžné školy. V inkluzivní škole se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti. Pedagog se všem dětem věnuje rovnocenně, nikomu více ani méně. Na školu, která je inkluzivní, jsou ovšem kladeny vyšší nároky. A to zejména v uzpůsobení prostředí, pomůcek, využívání pedagogických asistentů či externích odborníků.

A zde je právě zakopaný pes, vzhledem k tomu, že je to proces, který je dlouhodobý a měl by transformovat celý dosavadní systém českého školství a přinášet výsledky, tak musí být spouštěn postupně a vypořádat se hlavně s problémem škol ve vyloučených lokalitách, kde se tento systém bude moct uplatnit až po obrovských investicích a mravenčí práci s žáky, učiteli a širokou veřejností (rodiči), která jej bude podporovat. Školy ve vyloučených lokalitách, například ZŠ Křenová navštěvují žáci téměř výhradně ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí (termín z webových stránek této školy). I přesto jak nám bylo na školské komisi panem ředitelem potvrzeno, tato škola je zapojena do mnoha projektů v rámci operačních programů, které mohou a leckdy i mají konkrétní výsledky. Vše se však odvíjí od finanční podpory nejen zřizovatele, tedy městské části, ale i další podpory od města Brna a MŠMT.

Zásadní je dle mého názoru především počet pedagogických asistentů, kteří mohou každého žáka velmi ovlivnit a nasměrovat právě tím, jak se mu individuálně věnují a poznávají jeho specifické potíže, které překonávají. Naopak mohou zase rozvíjet jeho přirozené vlohy a talent. Pedagogičtí asistenti jsou i bez inkluze pro české školství přínosem už nyní a jejich podpora není ani tak možností, jako spíše nutností.

Mgr. Tomáš Řepa

Zastupitel ZMČ Brno-střed