Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Výsledky interpelací MČ Brno-střed

Po 11.04.2016 13:11

Obdobně jako v minulosti bych i nyní rád seznámil veřejnost s výsledky některých mých interpelací, které jsou zaměřené zejména na informace ohledně efektivního fungování radnice městské části Brno-střed. Zhruba před měsícem byla zveřejněna informace o docházce v komisích a výborech zastupitelstva města Brna. Chci tedy navázat i za Brno-střed. V příloze této tiskové zprávy přikládám tabulku, která docházku v každé komisi a výboru zobrazuje v procentech. Velice nízká je v případě zastupitelů za 2. pololetí 2015 jen účast v komisi životního prostředí (58%). A v případě členů, kteří nejsou zastupiteli, je poněkud nedůstojná docházka za 2. pololetí v dislokační komisi (55%).

Interpelace I: Docházka

V této tabulce (Interpelace I) je obsažen ještě jeden údaj, který je dle mého názoru poměrně důležitý a to je finanční penalizace za účast nižší, než je povinných 50%. Vzhledem k tomu, že si na začátku volebního období koalice odsouhlasila, že bude takto postupovat vůči všem, kteří na komise a výbory nebudou chodit, tak jsem se dotazoval (pochopitelně ne adresně), zda tato sankce byla v některých orgánech uplatněna. Dle odpovědi k tomu došlo v 11 případech. 

Zaráží mě však jedna věc. Protože jsem členem organizační a legislativní komise, tak nerozumím proč se u jedné osoby, u které mám silné pochybnosti (za rok a půl jsem ji viděl na jednání tak dvakrát), že její docházka dosáhla oněch 50%, se žádná sankce v této komisi, alespoň dle údajů v tabulce, neuplatnila. To budí pochybnosti, zda nejsou ony sankce uplatňovány pouze vůči některým, zatímco jiní mají bianco šek od koalice a jejich účast nikomu nevadí a to i když porušují pravidla, která by přeci měla platit pro všechny. Na tyto informace se budu dále dotazovat, abych měl jistotu, jestli je skutečně uplatňován rovný přístup vůči všem. 

 

Interpelace II

Chtěl bych Vás seznámit ještě s dalšími požadovanými informacemi na základě interpelací. V jednom případě mi nebylo odpovězeno, což nepůsobí profesionálně, protože na odpověď mám ze zákona do 30 dnů právo. Předpokládám, že odpověď i přes zpoždění dorazí. Jednalo se medializovanou kauzu funkcionalistické zastávky na Obilním trhu, dotazoval jsem se na termín dokončení a na přesné důvody přerušení stavby. V tisku jsem se dočítal, že zhotovitel nedodržel podmínky, ptal jsem se na reakci ÚMČ Brno-střed. Reakce mezitím již nastala, v tiskové zprávě radnice se dozvídáme, že se zhotovitelem byla ukončena spolupráce a odstoupilo se od smlouvy. 

Další detaily mi budou doufám co nejdříve sděleny, případně se na ně budu dotazovat v další interpelaci. Tak jako tak je ovšem nešťastné, že se bude muset veřejná zakázka vypsat znovu a dojde k dalšímu zpoždění.
V jiné interpelaci jsem se dotazoval na úskalí participativního rozpočtu. Bylo mi odpovězeno, že jen na propagaci participativního rozpočtu je plánováno vynaložit 300 tis. Kč, ale samotná realizace začne až dle hospodářských výsledků radnice pro tento rok. Vzhledem k nízkému plnění a pomalé realizaci projektů zejména v investiční gesci je možné, že se jej tento rok ještě vůbec nedočkáme, protože žádná částka nebude moci být uvolněna. Samotný projekt je a bude konzultován s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity.
Dále jsem se dotazoval na projekty Prevence bezdomovectví, což je součást nezbytné sociální koncepce u každé koalice tak velké městské části. Tento se týká zejména vyloučených lokalit, konkrétně ulice Bratislavská. Obdobné projekty probíhají již velmi dlouhou dobu, osobám v problematické životní situaci se věnují sociální pracovníci a mají podanou ruku ze strany MČ Brno-střed a Armády spásy k získání střechy nad hlavou, aby se dokázali vrátit do normálního života a najít si práci. Některé komentáře, zejména ze strany představitelů Žít Brno (p. Freund), že se v Brně v oblasti sociální politiky 20 let nic nedělalo, se ukazují i na základě těchto konkrétních příkladů pokračujících projektů jako zcestné a nepravdivé.

 

Interpelace III

Zde bych chtěl zveřejnit na základě interpelace proklamované priority jednotlivých členů rady MČ Brno-střed pro rok 2016, ke kterým se sami zavázali. Všichni tak můžeme na konci roku hodnotit, jestli koalice dodržela svoje slovo a vidět, jestli se Brno-střed ubírá správným směrem dle osobních preferencí každého z nás občanů.

Interpelace III: Odpovědnost A

Interpelace III: Odpovědnost

 

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed