Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Výsledky interpelací

Po 11.01.2016 11:22

Chtěl bych seznámit veřejnost s některými zajímavými výsledky interpelací, které často na jednáních zastupitelstva pokládám. Na listopadovém zastupitelstvu jsem se dotazoval, jaká je koncepce v oblasti využívání budov pro potřeby úředníků, které nejsou ve vlastnictví MČ Brno-střed a musí se za ně tudíž hradit nájem. Zde je odpověď.

Již nějakou dobu se na radnici zvažuje přestěhování některých odborů, protože pro MČ BS by se tím daly ušetřit nemalé částky. Za pronájem magistrátu na Husové 3 se platí ročně 256.444 Kč a za pronájem budovy na Husové 8 se soukromému vlastníkovi hradí ročně 666.087 Kč. Tato částka se tedy blíží za rok k milionu korun, které by se dali jistě využít smysluplněji. Trochu mne tedy překvapuje, že dle vyjádření pana tajemníka se zatím záměr přestěhovat se pouze připravuje a zvažují se varianty M. Horákové 17 a Bratislavská 26. Jaké bude konečné řešení je tedy jen na současném vedení radnice a jeho rozhodnutí. Chtěl bych, aby byl zároveň zachován komfort pro občany, ale aby se nemusel platit nájem jiným subjektům.

Další mé interpelace směřovaly například k uvažovanému participativnímu rozpočtu, kde i když pan starosta ve zpravodaji informoval o tom, jak to funguje jinde, tak ani zde nic konkrétního na stole není. Pouze jsem obdržel informaci, že by se to týkalo asi 0,5% z rozpočtu městské části ročně. Veřejnost by tedy mohla rozhodovat spíše jen o menších projektech. Navíc se zde skrývá úskalí, že jen velmi malá skupina lidí může tuto částku každoročně zajistit pro sebe a své nápady. Rád se nechám překvapit, jak tento ambiciózní plán bude fungovat, myšlenka je to sice zajímavá, ale daleko důležitější je samotné provedení. Na závěr bych Vás rád informoval ještě o jednom údaji, o který jsem žádal interpelací a to sice částky ročních plateb nejrůznějších pojištění. I zde by mělo dojít ke změnám ve výběrovém řízení, které se připravuje. Pro rok 2015 MČ BS uhradila na tyto účely 3.416.401 Kč. I zde tedy doufám dojde k úsporám.

Mgr. Tomáš Řepa
zastupitel ZMČ Brno-střed