Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Zákon o soukromých bezpečnosntích službách musí být připravován bez rizika střetu zájmů

St 28.07.2010 00:00

ČSSD dlouhodobě usiluje o přijetí zákona o Nestátních (soukromých) bezpečnostních službách. Domníváme se, že je nadále neudržitelný stav, kdy neexistují přesná právní pravidla pro práci bezpečnostních agentur, u nichž v naší zemi působí přes 50 tisíc osob.

Činnost těchto agentur zůstává v mnohém mimo pozornost zákona, přitom ty se zabývají kromě ostrahy objektů také detektivními službami, sledováním či prodejem odposlouchávacích zařízení. Cílem nového zákona musí být především přesné vymezení mantinelů pro činnost bezpečnostních agentur, zvýšení kontroly ze strany státu a v některých případech i zvýšení kvalifikačních předpokladů pro tuto práci od bezúhonnosti až po odborné zkoušky.

Nový zákon však nesmí být nástrojem určeným k omezení konkurence ve prospěch několika největších bezpečnostních agentur nebo naopak. Stejně tak se nesmí stát záminkou pro výrazné rozšíření pravomocí těchto služeb. Aby k takové situaci nedošlo, neměli by se přímo na jeho tvorbě v roli náměstků ministra vnitra podílet představitelé nebo bývalí zaměstnanci bezpečnostních agentur. Podezření ze střetu zájmu by zde bylo zcela namístě. Současné obsazení vedení MV tuto záruku neposkytuje. To ovšem nevylučuje, že by nemělo být využito zkušeností a návrhů jednotlivých organizací, sdružujících jednotlivé bezpečnostní agentury.

ČSSD je připravena jednat o principech nové právní úpravy a navrhuje, aby koncepce této úpravy a její principy byly prvotně projednány a schváleny Výborem pro obranu a bezpečnost Poslanecké sněmovny. Už v minulém volebním období se touto agendou zabýval jeden z jeho podvýborů. Zpracovatelem návrhu zákona by pak mělo být Ministerstvo spravedlnosti. Jen takový postup je podle našeho názoru zárukou, že nebude docházet k postupné privatizaci veřejných služeb i v oblasti bezpečnosti státu.

Jeroným Tejc, stínový ministr vnitra za ČSSD