Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


ZMB privatizaci nevyřešilo, žaloby jsou na spadnutí

Po 20.04.2015 21:49

Sociální demokracie Brno-střed vyjádřila opakovaně nesouhlas s koaliční variantou dokončení privatizace. Vedení města porušilo dříve daný slib a změnilo již předložené nabídky. Naše varování před právními konsek-vencemi se ukazuje jako opodstatněné a město čekají žaloby ze strany bytových družstev.

Problematická změna již předložených nabídek

Selský rozum i etika laikovi nedovolí změnit již dané slovo, nebo měnit podmínky obchodu, které již druhá strana přijala. Proto jsme za jediné možné řešení sporu, při kterém k této změně došlo, považovali návrat k původním podmínkám privatizace, které bytové družstva přijala a pro které hlasovalo celé ZMB, včetně něko-lika současných zastupitelů a samotné náměstkyně Liptákové.

Koalice zvolila způsob řešení, který jim ani jeden z „odborných posudků“ nedoporučoval. Téměř půl milionu korun bylo vynaloženo zcela zbytečně, stejně jako ostatní náklady na „hledání nezákonnosti pravidel“.

Bytová družstva se budou soudit

Bytová družstva postižena změnou podmínek se rozhodla bránit žalobami na město. Hodlají se opřít o institut příslibu, který jim město přeložením nabídek podmíněných akceptací dalo. Právní zástupci družstev nesou-hlasí s nezávazností těchto nabídek, jak o nich hovořila náměstkyně Liptáková.

Tajemná motivace koalice

Stále zůstává otázkou, proč koalice zvolila tento postup. Byť nájemníkům nabídla slevu 25 %, nebudou moci v mnoha případech za tuto cenu byty odkoupit. Rozklížením bytových družstev může u většiny z nich dojít k opuštění záměru privatizovat, což není ani v zájmu města.

Primátor na ZMB opakoval informaci, že o domy mají zájem i jiné subjekty, které mají zájem je za celou ob-vyklou odkoupit. Nelze se vyhnout myšlence na záměr zpřístupnění dotčených obecních bytů třetí straně a možnosti odprodejů jiným zájemcům.

Jednání ZMB bylo bouřlivé

Nájemníci dorazili na jednání ZMB ve velkém počtu a nebáli se vyjádřit svůj názor na navrhované řešení privatizace. Zoufalí žadatelé se dokonce marně dovolávali křesťanské solidarity lidovecké náměstkyně Liptá-kové. Z vystupování představitelů města bylo patrné, že k řešení privatizace se nikdo nechce hlásit a všichni se alibisticky vymlouvali na kompromis, který jejich strana původně nechtěla.

O privatizaci se bude ještě dlouho mluvit

Je evidentní, že spor účastníků privatizace a města není zažehnán. Porušení příslibu a změna nabídek prodeje bytů skončí u soudu a budoucí pravidla prodeje budou tvořeny ve velkých porodních bolestech.

Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed