Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město

Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno!

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně a kandidátech ČSSD za Brno.

 


Změní se městské kašny v městská koupaliště?

Po 15.06.2015 14:32

S příchodem letních dnů se městské fontány a kašny po roce opět mění ve veřejná koupaliště. Letos je navíc tento obvyklý jev zviditelněný dalšími faktory – změnou ve vedení města a městské části Brno-střed, a také otevřením rekonstruovaného prostranství před Janáčkovým divadlem. Zatímco se v minulých letech občané města Brna při pohledu na obsazené fontány spokojili s úšklebkem či vtipnou poznámkou, se začátkem letošní letní sezóny se rozhořela veřejná debata o tom, zda je v pořádku, pokud jsou tyto estetické vodní prvky využívány k hygieně a vodním hrám.

Olej do ohně přilil v první řadě, jak je jeho dobrým zvykem, Matěj Hollan, jehož výroky následovali také další zástupci hnutí Žít Brno. Náměstek primátora a zastupitel ZMČ Brno-střed několikrát projevil své nadšení z využívání ozdobných prvků před Janáčkovým divadlem jako koupaliště. Nerozlišuje ale na jedné straně obyčejné smočení unavených nohou a několikahodinovou koupel plnou vodních radovánek na straně druhé. Debata se tak stočila jinam, než je její základ. Problémem, který vidí většina kritiků aktuálního stavu, není to, že se kdokoliv osvěží ve fontáně nebo se třeba projde v „tekoucích schodech“ na Petrově. Celá kritika ze strany velké části občanů je směřována na znehodnocování a riziko zničení ozdobných prvků veřejných prostranství, a také nedodržování určitých společenských norem; zdaleka jim nevadí, pokud si např. v korýtku nově zprovozněné kašny na Obilním trhu hraje malé dítě…

Jednou z nejčastěji používaných formulek obhájců pouličního koupání je, že „ve světě je to běžné“. Není ale pravda, že by fontány v Římě, Paříži či Bruselu využívali turisté či místní obyvatelé jako obrovskou vanu či rekreační bazén. „Ve světě je to běžné“ prostě postrádá smysl. Naopak, všude ve vyspělém světě je zcela běžné dodržovat určité meze slušnosti, nejlépe v duchu zlatého pravidla etiky: „Co sám nechceš, nečiň jinému“. Pokud návštěvníci fontány obtěžují své spoluobčany tak, že je ze svého okolí vypudí, nedá se přece mluvit o slušnosti. A právě o tom měla být celá debata.

Pokud sám autor prostranství před divadlem, architekt Jaroslav Černý říká, že plocha včetně vodních prvků není určena pro koupání, ale jako místo pro oddech, měla by být tato myšlenka respektována a zohledněna při péči o toto místo. Stejně se k využívání fontány staví vedoucí oddělení komunální hygieny, pí. Derková. Ta označuje takovéto koupání za nekázeň a nevhodné využívání těchto dekoračních prvků. Vedení radnice MČ Brno-střed i města Brna by se tedy mělo zabývat využíváním těchto estetických vodních prvků a přijmout takové stanovisko, které by daný problém rozřešilo - jasně a s rozumem. V opačném případě bude i nadále panovat nejistota, zda je či není možné cestou z práce skočit do kašny Parnas nebo ve fontáně před Janáčkovým divadlem uplavat pár délek.

 

Mgr. David Čížek
ČSSD MO 01 Brno-střed