top of page

Zastupitelstvo schválilo návrh Jiřího Olivy nezvyšovat nájemné v městských bytech

Jiří Oliva navrhl zmrazit zvyšování nájemného v městských bytech. Každým rokem se podle uzavřených nájemních smluv má zvyšovat nájemné o inflaci předchozího roku. Za normálních okolností je to rozumný přístup, ale 17,5% inflace není normální a dnešní doba také normální není. V České republice dochází k rekordnímu propadu životní úrovně. Když stát nedostatečně pomáhá, tak alespoň v Brně chceme bojovat proti drahotě v oblastech, které město může ovlivnit. Proto sociální demokracie chce ulevit rodinným rozpočtům normálních lidí.

Záříjové Zastupitelstvo města Brna právě schválilo můj návrh, aby se příští rok nájemné v městských bytech nezvyšovalo o inflaci, která letos vystoupá až někam pod 20%. Opatření automaticky platí pro městské byty. Pro byty, se kterými hospodaří městské části, dává návrh generální souhlas, aby stejné opatření přijaly i příslušné městské části.


Proti inflaci je nejlepší nezdražovat. Proto nechceme, aby zdražilo ani jízdné v MHD, i když elektřina a nafta brutálně zdražily. Co nejdostupnější MHD je naše priorita. Kde na to vezmeme? Moc se nemluví o tom, že stát (a tedy i města) mají díky drahotě výrazně vyšší daňové příjmy. Je to tím, že stát vybírá z dražšího zboží více na DPH. Město tak může veřejnou dopravu podporovat štědřeji. Stejně tak chceme, aby další městské společnosti měly ceny na co nejnižších udržitelných hodnotách. Městské (a i státní) firmy nemají být od toho, aby tvořily zisk k rozdělení akcionářům, ale aby sloužili lidem.


Prostě chceme solidaritu a sociální spravedlnost. Kde stát selhává, město pomáhá.
bottom of page