top of page

VÍME, CO SI POČÍT S BRNEM

Připravili jsme pro naše město plán řešící problémy, kterým čelíme

262895510_1539572579742083_8014599588781397807_n.jpg

Dostupné bydlení pro Brňáky

Dostupné bydlení pro všechny generace je naše absolutní priorita. Naši starostové už dnes ve svých městských částech spravují rozsáhlý bytový fond.

 

Jsme si však vědomi, že potřeba kvalitního dostupného bydlení je v moderním městě, jakým Brno je, enormní. Po vzoru Vídně postavíme více než tisíc bytů družstevního bydlení a další tisíce připravíme k výstavbě.

Za poslední dva roky zkolaudovalo Brno více než 250 městských bytů, z nich většina jsou určeny jako
zvýhodněné nájemní bydlení pro mladé rodiny, dále seniory, samoživitelky, hendikepované a sociálně
slabé. Další stovky městských bytů jsou ve výstavbě nebo v projektové přípravě.

 

V dalším volebním období chceme počet takových bytů zvýšit minimálně o řád, a to jak ve spolupráci se soukromým sektorem, tak formou spolkového bydlení.

Rodina a školství

Naprostým základem, na který budeme dbát, je dostatek míst ve školách a především školkách. Ty jsou zřizovány a spravovány městskými částmi. Nikdo s tím nemá větší zkušenosti než naši starostové. 

 

Znásobíme množství výhodných startovacích bytů pro mladé rodiny.

 

Chceme navýšit počet míst v mateřských školách tak, aby odpovídal poptávce.

Angličtina pro všechny! Chceme, aby maximum absolventů základních škol zvládalo hlavní světový jazyk na kvalitní úrovni.

 

Po koronavirové pandemii má řada dětí nedostatek pohybu. Proto výrazně podpoříme sportování dětí a mládeže i dětské kroužky. 

 

Ceny za teplo a vodu budeme držet na co nejnižší úrovni.

127246977_2671552186490188_1009848105515826507_n.jpg
273989705_367279885222623_8298989278943758138_n.jpg

Zdravotnictví a senioři

Nedopustíme rušení městských nemocnic ani omezování zdravotní péče.

Ve spolupráci s krajem chceme vybudovat dostatečné kapacity k prožití důstojného stáří v domovech pro seniory a v domovech s pečovatelskou službou.

Chceme posilovat úlohu nestátního neziskového sektoru v oblasti sociálních služeb.

V jednotlivých městských částech podporujeme činnost seniorských klubů.

Nedopustíme zrušení osvobození seniorů od plateb v MHD ani u poplatků za popelnice.

Životní prostředí a zeleň

Jsme si dobře vědomi neustále vzrůstajícího významu městské zeleně, proto chceme, aby Brno bylo zelené, dýchal se zde čistý vzduch a abychom měli čistou přehradu.

 

Proto vybudujeme nové (leso)parky a budeme podporovat projekty městských části směřující k výstavbě nových zelených prostranství včetně květinových výsadeb.

 

Vysadíme tisíce nových stromů a keřů. Totéž budeme podporovat v našich městských částech. Díky tomu snížíme podíl znečištěného ovzduší.

Kolem Svratky bychom rádi rozšířili zelenou klidovou zónu.

Podpoříme zdokonalování systému ekologické likvidace odpadu.

241810492_218561273631444_3903373885229477422_n.jpg
149442808_1338919856474024_3661412225722348471_n.jpg

Doprava a bezpečnost

MHD je naše priorita. Více cestujících v šalinách,
autobusech a trolejbusech znamená méně aut, kolon a škodlivin. Proto musí městská hromadná doprava zůstat levná a zároveň kvalitní.

 

Budeme pokračovat v práci na tolik potřebném městském okruhu.

 

Vybudujeme nové cyklostezky a cyklopruhy nejen v okrajových částech Brna, ale i v jeho centru.

 

Podpoříme výstavbu nových parkovacích domů a podpoříme projekty "Park and Ride".

Chceme zvýšit bezpečnost chodců osvětlováním nebezpečných přechodů a zřizováním zklidněných dopravních zón.

bottom of page